Työnantaja – löydä osaaja!

Ole suunnannäyttäjä!

Suomessa mielenterveyden häiriöt ovat yksi yleisimmistä syistä pitkille sairauslomille, työkyvyttömyyseläkkeelle ja epävakaalle työuralle. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Mielenterveyden häiriöt eivät ole este työn teolle, kun työntekijän rinnalla kulkee IPS-työhönvalmentaja.

IPS- Sijoita ja valmenna! -toimintamallissa työntekijän työhönvalmennus tapahtuu pääosin työpaikalla. Tämä on tutkimusten mukaan tehokkaampaa kuin perinteinen kuntoutus, jossa työnhakijan valmiuksia tuetaan ennen työllistymistä.

Anna työllistymiselle mahdollisuus!

Pitkillä sairauslomilla ja työkyvyttömyyseläkkeellä on paljon osaavia ja korkeasti koulutettuja henkilöitä. Mielenterveyden häiriön takia heidän voi olla vaikea löytää sopivaa työtä.

IPS-työhönvalmentajan tuella työnantaja voi löytää tehtävään sopivan, osaavan ja motivoituneen työntekijän. IPS-työhönvalmentaja tuntee perusteellisesti työnhakijan osaamisen ja vahvuudet. Hän myös perehtyy työnantajan rekrytointitarpeisiin ja alan vaatimuksiin. Sopivan henkilön löytyessä hän tukee työn suunnittelussa ja työntekijän perehdyttämisessä.

Mielekäs ja sopivaksi mitoitettu työ tukee terveyttä ja hyvinvointia. Se myös edistää kuntoutumista ja mahdollistaa kehittymisen työelämässä.

Tutustuminen

IPS-työhönvalmentaja on kiinnostunut kuulemaan juuri teidän toiminnasta ja tarpeista. Hän tutustuu alan vaatimuksiin ja työnantajan rekrytointitarpeisiin kuullakseen voisiko hän suositella soveltuvaa osaajaa.

Mikäli kiinnostuitte kuulemaan enemmän, olettehan meihin yhteydessä.

Lue lisää työhönvalmennuksesta:

Motivoituneen osaajan löytyminen

Työhönvalmentaja tarjoaa työntekijää vasta silloin, kun hän kokee hyvän yhteensopivuuden löytyneen työnantaja tarpeen sekä työnhakijan motivaation ja osaamisen välillä.

IPS-työhönvalmentaja tuntee asiakkaansa hyvin. Hän tietää mitä osaamista, kokemusta ja mahdollisuuksia hän tarjoaa työnantajalle. Etsiessään asiakkaalle töitä lähtökohtana on tämän motivaatio ja toiveet, joten luvassa on motivoitunut osaaja.

Tavoitteena on hyvä työntekijän, työtehtävän ja työympäristön yhteensopivuus

Tukea töiden suunnitteluun

Työhönvalmentaja on työnantajan ja työyhteisön tukena työtä suunniteltaessa ja työtehtävää muokatessa. Hän osaa neuvoa, miten muokata työnkuva työntekijälle ja työnantajalle sopivaksi.

Työtä voi muokata esimerkiksi sopeuttamalla tehtäviä, muokkaamalla ympäristöä, yksilöimällä työaikaa ja tauottamista tai sopimalla perehdytys ja mentorointikäytäntöjä.

Tukea työntekijän perehdytyksessä

Koska työhönvalmentaja tuntee niin työntekijän kuin työnantajan tarpeet ja työtehtävän vaatimukset, pystyy hän tukemaan uuden työntekijän perehdyttämisessä uuteen työhön. Perehdytyksen jälkeen valmentaja varmistaa, että työnteko sujuu. Tarvittaessa hän tukee työyhteisöä ottamaan uuden työntekijän vastaan.

Jatkuva tuki

IPS-työhönvalmennus ei ole ajallisesti rajattu. Työhönvalmentajan tuki työntekijälle työssä ja työn ulkopuolella jatkuu niin kauan kuin tarvetta on.

Monimuotoisuus kannattaa

Työyhteisössä, joka koostuu erilaisista yksilöistä, nähdään uusia ideoita, ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Työtiimit, joiden jäsenillä on erilaisia ominaisuuksia, taustoja ja kokemuksia, löytävät uusia asiakasryhmiä ja kykenevät etsimään ideoita myös totuttujen raamien ulkopuolelta.

Työyhteisön monimuotoisuus on paitsi arvo, myös yrityksen tie hyvinvoivaan, luovaan, innovatiiviseen ja kehittyvään toimintaan!

Lue lisää:

Menestystä monimuotoisuudesta – elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen (pdf)

Työkyvyn tueksi on tarjolla erilaisia palveluja ja tukia.

Yle Uutiset: Helsinki tahtoo olla työnantajien edelläkävijä yhdenvertaisuudessa.

Työllistyminen on olennainen osa ihmisen toipumista ja yhteiskuntaan osallistumista. IPS-Sijoita ja valmenna! -toimintamallin avulla edistät työnhakijoiden tasa-arvoa ja osallisuutta työmarkkinoilla.