Arbetssökande – hitta jobb!

IPS-arbetsträning passar dig som vill ut i arbetslivet, men som behöver stöd att hitta ett lämpligt jobb. Stödet passar dig oberoende av vilken inkomst du har just nu. Du är välkommen med även om du varit länge borta från arbetslivet.

Vi fokuserar på det du vill och vad du kan. Tillsammans söker vi ett jobb som passar just dig, ett jobb där du får lön och en möjlighet att utvecklas.

Då du börjar med IPS-arbetsträning får du en egen arbetstränare. Denna person stödjer dig att hitta ett jobb som verkligen intresserar dig. Tillsammans anpassar ni träningen enligt din livssituation och dina behov. Ni söker ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden. När ni hittat ett lämpligt jobb får du det stöd du behöver för att komma igång, lyckas i och klara av jobbet. Stödet fortsätter så länge du behöver det.

Intresserad? – Ta kontakt med oss eller din vårdinstans så får du veta mer om vem som hör till vår målgrupp.

Läs mer om IPS-arbetsträning:

Du bestämmer och din arbetstränare stödjer

Du får all den information du vill ha och behöver för att kunna fatta ett beslut om att påbörja IPS-arbetsträning.
Tillsammans med din arbetstränare lägger ni upp en plan för hur ni vill jobba för att hitta ett arbete. Då ni väl hittat ett jobb kan din arbetstränare stödja dig både i och utanför arbetet.
Din arbetstränare kan stödja dig i alla skeden av processen.

Du avgör hurdant stöd du behöver.

Alla kan hitta ett lämpligt och intressant jobb och få lön för det

Det första du och din arbetstränare gör, är att prata om det du kan och vill. Detta lägger grunden för sökningen. Då ni väl hittat ett jobb kan ni tillsammans med din nya arbetsgivare anpassa arbetet och arbetsmiljön så att du verkligen får en möjlighet att lyckas i ditt jobb.

Ett meningsfullt, lämpiligt arbete stödjer din hälsa och ditt välbefinnande

Nyttan med att ha ett jobb kan vara att:

  • Du får nya sociala kontakter och du hör till en arbetsgemenskap
  • Du får en möjlighet att använda din kompetens och dina styrkor
  • Du får nya erfarenheter och en möjlighet att utvecklas
  • Du får meningsfullt innehåll i din vardag
  • Du känner dig piggare
  • Din rehabilitering framskrider

Råd angående förmåner och stöd

Din arbetstränare ger dig de råd och det stöd du behöver för att kunna fatta de beslut som är viktiga för dig. Ni kan t.ex. boka en tid hos FPAs handläggare för att planera hur det är bäst för just dig att göra då du påbörjar ett jobb som du får lön för.

Det lönar sig att jobba!

  • Lönearbete stabiliserar ekonomin på sikt.
  • Löneinkomster gör att din framtida pension ökar.

Också du har rätt till ett arbete där du trivs och som du får lön för.

Ett meningsfullt arbete ger innehåll i vardagen och en arbetsgemenskap att höra till