Arbetsgivare- hitta en medarbetare som kan och vill!

Visa vägen!

I Finland är psykisk ohälsa en av de största orsakerna till lång sjukfrånvaro, sjukpension och ett instabilt arbetsliv. Så behöver det inte vara! Psykisk ohälsa är inte ett hinder för arbete, speciellt inte då en professionell IPS-arbetstränare finns vid personens sida.

IPS – Sijoita ja valmenna! -arbetsträningen sker huvudsakligen på arbetsplatsen. Forskning har visat att detta är effektivare än traditionell yrkesinriktad rehabilitering där fokus ligger på att utveckla färdigheter hos individen innan anställning.

Erbjud en chans att hitta lämpligt jobb!

Många skickliga och högt utbildade personer är sjukpensionerade på grund av psykisk ohälsa.

Med hjälp av en IPS-arbetstränare kan en arbetsgivare hitta en kunnig och motiverad person som är lämplig för uppgiften. En IPS-arbetstränare känner sina klienters styrkor och kompetens väl. Hen har även bekantat sig med företagets behov och branschens förutsättningar.

Arbetstränaren rekommenderar en person vars kompetens och motivation matchar arbetsgivarens behov. Arbetsgivaren kan få stöd att planera och anpassa arbetsuppgiften. Den nyanställda kan få stöd att klara sig och komma till rätta i sin uppgift. Ett meningsfullt och anpassat arbete stödjer hälsa och välbefinnande. Detta främjar rehabilitering och möjliggör utveckling i arbetslivet.

En första kontakt

Våra IPS – arbetstränare är intresserade av att lära känna ert företag och era rekryteringsbehov. Hen vill gärna höra om krav och förutsättningar för att kunna erbjuda en motiverad och kunnig person som lämpar sig för era behov.

Intresserad av att höra mer? Ta då kontakt med oss.

Läs mer om IPS-arbetsträning:

Hitta en person som faktiskt kan och vill jobba

En IPS-arbetstränare ger rekryteringsföreslag först i det skedet då hen anser att en arbetsuppgift och en arbetssökande verkligen matchar varandra.

Arbetstränaren känner sina klienter väl. Hen vet vilken kompetens och vilka styrkor hen kan rekommendera till en arbetsgivare. Utgångspunkten för arbetssökande är personens motivation och önskemål. Personen vill alltså verkligen jobba.

Målet är en bra matchning mellan anställd, arbetsuppgift och arbetsmiljö

Stöd att planera arbetsuppgifter

IPS-arbetstränaren stödjer arbetsgivaren och arbetsgemenskapen i introduktionen och i att anpassa arbetsuppgifter utifrån personens behov.

Anpassning av arbetsuppgifter kan exempelvis betyda att man ändrar på hur uppgifter utförs, att man gör anpassningar i arbetsmiljön, arbetstider och pauser eller genom att komma överens om individanpassad introduktion och mentorskap.

Stöd i introduktion

IPS-arbetstränaren känner både sina klienter och arbetsgivarens önskemål och förutsättningar väl. Därför kan hen hjälpa i introduktionen till den nya uppgiften. Efter introduktionen finns arbetstränaren med som stöd för att försäkra att personen lyckas i sitt nya jobb. Vid behov kan hen även ge arbetsgemenskapen råd i specifika frågor.

Fortsatt stöd

Stödet är inte tidsbegränsat. Individanpassad IPS-arbetsträning fortsätter så länge behovet finns. Stödet kan rikta sig till arbetet eller vardagen utanför arbetet.

Mångfald på arbetsplatsen lönar sig

En arbetsgemenskap som består av olika individer är idérik, ser nya lösningar och fler möjligheter! Arbetsteam som består av personer med olika bakgrund, erfarenheter och egenskaper hittar nya kundgrupper och förmår söka lösningar utanför traditionella ramar.

Mångfald på arbetsplatsen är alltså inte enbart en värdering. Det är ett sätt för ett företag att främja hälsa, innovation och utveckling av verksamheten!

Läs mer:

Det finns olika tjänster och stöd som främjar arbetsförmågan

Menestystä monimuotoisuudesta – elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen (pdf)

Yle Uutiset: Helsinki tahtoo olla työnantajien edelläkävijä yhdenvertaisuudessa

Arbete är en viktig del i rehabiliteringen och en avgörande faktor för delaktighet i samhället. Genom att erbjuda jobb främjar du jämlikhet och delaktighet i arbetslivet.