Tillgänglighet för Sijoitajavalmenna-uusimaa.fi -webbplatsen

I detta utlåtande beskrivs hur webbplatsen sijoitajavalmenna-uusimaa.fi uppfyller de lagstadgade kraven om tillhandahållande av digitala tjänster samt hur du kan ge respons.

Är webbplatsen tillgänglig?

Enligt en bedömning gjord xxx uppfyller webbplatsen A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen.

Brister i tillgängligheten?

Ifall du upptäckte brister som inte nämns i detta utlåtande ber vi dig kontakta oss. Vi strävar till att svara inom två veckor. Du kan kontakta oss på ips_admin@hus.fi.

Tillsyn

Ifall du upptäcker brister kontakta först webbplatsens administratör. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi (opens in new window, links to another website)

webbtillganglighet(a)rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000.

Detta utlåtande har upprättats 02.06.2021