Användarvillkor och upphovsrätt

Allmänt

Det lokala IPS-projektet som sker i samarbete mellan HUS Psykiatrin och Nylands TE-byrå ansvarar för underhållet av webbplatsen.

Upphovsrätt

Webbplatsen Sijoitajavalmenna-uusimaa.fi är fritt tillgänglig för alla. Upphovsrätten till materialet i webbtjänsten tillhör projektet om inte annat anges. Textinnehållet på webbplatsen får citeras och sidorna länkas. Källan ska alltid anges. Webbplatsens adress ska synas i dess publicerade form Sijoitajavalmenna-uusimaa.fi. Bilder och annat grafiskt material får inte användas.

Webbplatsens funktioner och innehållets aktualitet

Webbplatsen nås via en dator eller annan enhet utan att logga in.

Projektet strävar efter att uppgifterna på webbplatsen är korrekta och uppdaterade samt efter att säkerställa att webbplatsens fungerar tekniskt. Av tekniska skäl kan vi inte garantera att uppgifterna i alla lägen är korrekta, intakta och uppdaterade.

Projektet förbehåller sig rätten att ändra sidorna vid behov eller att av tvingande skäl begränsa åtkomsten till dem. Projektet garanterar inte att sidorna kan användas utan avbrott och ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av att använda webbsidorna.

På webbplatsen finns länkar till webbplatser som upprätthålls av tredje part. Projektet ansvarar inte för innehållet eller tillgängligheten på externa sidor.

Om du upptäcker innehållsfel eller tekniska fel på en sida ber vi dig att meddela det till adressen ips_admin@hus.fi.

Google Analytics

Google Analytics används för att samla in information om hur webbplatsen Sijoitajavalmenna-uusimaa.fi används. Programvaran följer upp webbplatsens funktion och sidbesök (bland annat uppgifter om vilket innehåll som är mest populärt, de vanligaste enheterna och hur långa sessionerna har varit). Uppgifterna samlas in för användarstatistik och för att utveckla tjänsten. Uppgifterna går inte att använda för att identifiera en specifik användare eller IP-adress. Informationen som samlas in är anonymiserad.

Uppgifter samlas inte in för att göra reklam. Du kan själv styra hur Google riktar annonser (på engelska) via länken: https://support.google.com/ads/answer/2662856 (opens in new window, links to another website)

Lag som tillämpas

För dessa villkor och vid eventuella tvister om webbplatsen eller dess innehåll tillämpas finsk lag. Eventuella tvister avgörs vid Helsingfors tingsrätt.

Tillgänglighet

Här hittar du information om tillgängligheten på webbsidan sijoitajavalmenna-uusimaa.fi.