Det nyaste

22.12.2021
HUS Psykiatris och Nylands TE-byrås regionala IPS-pilotprojekt har under sina nio första månader lett till… Läs mera
10.12.2021
Teamledaren stöder och uppmuntrar IPS-arbetstränarna IPS-teamledarens ansvar är omfattande och innebär daglig ledning av arbetstränare,… Läs mera
26.11.2021
Rätta åtgärder är felaktiga om de inte är rätt i tid När en människa efter… Läs mera
12.11.2021
Arbetstränaren etablerar sig, bygger nätverk och möter aktörer som öppnar möjligheter? Kirsi Holm, som är… Läs mera
11.11.2021
VEM ÄR DIN KUND: PATIENT ELLER BLIVANDE ARBETSTAGARE? Arbete är inte bara ett sätt att… Läs mera
Blogg

Teamledaren stöder och uppmuntrar IPS-arbetstränarna

Lillie Hogan

IPS-teamledarens ansvar är omfattande och innebär daglig ledning av arbetstränare, mentorskap i arbetet samt uppföljning av teamets resultat, kvalitetskontroll och utveckling av verksamheten. Teamledarna för regionpilotprojektet, Lillie Hogan och Henna-Marita Salmensuo, konstaterar tillsammans att de fått möjlighet att ta tag i helt nya utmaningar. ”Jag finns här för mitt team och att arbetstränarna har delat med sig av sina erfarenheter har också gett mig mycket. Jag har fått vara med och tänka ut något nytt”, säger Lillie, och Henna-Marita tillägger ”Vi har fått lära oss och förundras över nya saker tillsammans”.

Att följa kvalitetskriterierna och eftersträva att uppfylla dessa har överraskat på många sätt

Henna-Marita Salmensuo

Att ta till sig IPS-verksamhetsmodellens kvalitetskriterier har visat sig vara en helt egen helhet. ”Kvalitetskriterierna styr arbetet starkt. Att förstå dessa och hur kvalitetskriterierna, som utvecklats i USA, passar in i vårt finländska samhälle måste bearbetas dagligen. Även om vi vet hur vi ska gå till väga, kan vi inte så snabbt förändra världen”, berättar Henna-Marita. När regionpilotprojektet inleddes, lade flera arbetstränare märke till att IPS-verksamhetsmodellen siktar på att stöda sysselsättningen på den öppna arbetsmarknaden och ta avstånd från traditionella rekryteringsstöd.  ”Användningen av lönesubvention, arbetsprövning och stöd för specialarrangemang har väckt väldiga diskussioner. Det finns starka åsikter om hur dessa kan nyttjas i arbetsträningen”, berättar Henna-Marita. Tillsammans har man också konstaterat att kvalitetskriterierna verkligen inte utvecklades under den världsomfattande pandemin. ”Kvalitetskriterierna är inte till alla delar uppdaterade. Samhället har tagit ett digitalt språng, men kvalitetskriterierna förutsätter möten ansikte mot ansikte. Jag stöder naturligtvis arbetstränarna att följa kvalitetskriterierna, men man måste också kunna pruta på dem”, konstaterar Lillie.

Organisationernas sätt att mäta det utförda arbetet har diskuterats ur många synvinklar. ”Vi måste lyfta fram, att om vi agerar helt enligt kvalitetskriterierna blir mycket arbete osynligt”, berättar Lillie. Också det utförda arbetets resultat måste ses ur ett brett perspektiv. ”Om organisationen bara är intresserad av siffror förblir många goda resultat i skymundan. Det är förstås lätt att följa sysselsättningssiffrorna, men IPS-arbetsträningen för med sig mycket annat gott, till exempel förbättring av livskvaliteten. Detta borde vara möjligt att synliggöra.”, konstaterar Henna-Marita.

Samarbete är styrka

Henna-Marita och Lillie berättar med en röst att det inte haft några oöverstigliga problem. Saker och ting har alltid kunnat diskuteras. ”Arbetstränarna måste få tala med och uppmuntra varandra! Även om man inte fysiskt möts måste man hålla ihop och dela med sig av sina erfarenheter!” funderar Lillie. En gemensa utmaning är också det, att man tillsammans måste lösa hur arbetstränarna ska integreras i de multiprofessionella teamen på alla pilotpolikliniker. Också samarbetet med alla andra aktörer, till exempel med Kommunförsöken, borde fås att fungera oberoende av om det är HUS eller TE-byråns team som är arbetstränare.

Det har varit intressant för teamledarna att se hur utvecklande och förberedande arbetet är. ”Det bästa är när man diskuterar med teammedlemmarna och idéerna börjar flyga och man ser glädjen i att göra saker! Jag älskar dessa situationer!” skrattar Lillie, och Henna-Marita tillägger ”Det är belönande att kunna föra saker framåt och stöda arbetstränare att dela med sig av sina erfarenheter och sin kompetens. Att göra det tillsammans, det är grejer, det!” I organisationerna vill båda upprätthålla diskussionen för att säkra verksamhetsmodellens kontinuitet efter att projektet avslutats. ”Med tanke på förankringen är det viktigt att ledningen och samarbetsparterna är uppdaterade. Här kan alla påverka genom att föra saken på tal”, säger Henna-Marita.