Det nyaste

22.12.2021
HUS Psykiatris och Nylands TE-byrås regionala IPS-pilotprojekt har under sina nio första månader lett till… Läs mera
10.12.2021
Teamledaren stöder och uppmuntrar IPS-arbetstränarna IPS-teamledarens ansvar är omfattande och innebär daglig ledning av arbetstränare,… Läs mera
26.11.2021
Rätta åtgärder är felaktiga om de inte är rätt i tid När en människa efter… Läs mera
12.11.2021
Arbetstränaren etablerar sig, bygger nätverk och möter aktörer som öppnar möjligheter? Kirsi Holm, som är… Läs mera
11.11.2021
VEM ÄR DIN KUND: PATIENT ELLER BLIVANDE ARBETSTAGARE? Arbete är inte bara ett sätt att… Läs mera
Blogg

Rätta åtgärder är felaktiga om de inte är rätt i tid

När en människa efter flera års paus beger sig mot arbetslivet med stöd av IPS-arbetsträning finns det många risker gällande ork, stresstolerans och framgång. ”För att arbetet ska lyckas är det nödvändigt att det finns en bra plan och säkerhetsventil för att få det mångsidiga stöd som behövs”, säger Tomi Alatalo. Tomi är ekonomie magister, erfarenhetsexpert hos HUS Psykiatri och medlem i kundpanelen. I IPS-pilotprojektet är Tomi medlem i uppföljnings- och styrgruppen samt intensivt delaktig i regionpilotens utvecklingsgrupper och för med sig erfarenhetsexpertens perspektiv redan i utvecklingsskedet.

Enligt kvalitetskriterierna i IPS-verksamhetsmodellen samarbetar arbetstränarna intensivt och multiprofessionellt med både vårdpersonalen och det övriga nätverket. IPS-arbetstränaren bör dock raskt fokusera på arbetslivsorienterad verksamhet. Enligt undersökningar fungerar IPS-arbetsträningen bäst när den är skräddarsydd enligt individens behov, kompetens och intresse. För att ovan nämnda samt det behov som Tomi understrukit ska förverkligas, måste ansvaret och rollerna tydligt fördelas. Detta innebär också att IPS-arbetsträning vid behov är en del av en mer omfattande rehabiliteringsplan. Tomi betonar att när man går på IPS-arbetsträning bör man i rehabiliteringsplanen, förutom IPS-arbetsträning, även anteckna andra rehabiliteringsformer som stöder IPS-arbetsträning. ”För många kunde till exempel motion stöda orken i arbetet. Skulle det vara möjligt att delta i motionsgruppen via polikliniken?” Funderar Tomi. Att börja arbeta och avancera i arbetet kan tillfälligt leda till att resurserna minskar av flera orsaker. ”Man bör vara medveten om riskerna och identifiera varningstecken om tillståndet försämras, till exempel att sömnrytmen vacklar. Man måste också vara medveten om att till exempel inlärning av nytt arbete kan ta tid.” Tillägger Tomi. Han konstaterar att samarbetet mellan IPS-arbetstränaren och det multiprofessionella teamet spelar en mycket viktig roll i detta. Om arbetsträningen visar sig vara felaktig måste det också finnas en reservplan. ”Man måste kunna ta ny fart på annat sätt om det inte fungerar”, säger Tomi. ”Om arbetsträningen inte kommit i rätt tid kan poliklinikens grupper, klubbhus eller olika kurser som ökar kompetensen erbjuda just det som människan behöver just då.” Fortsätter Tomi.

IPS-arbetstränaren fungerar som stöd tillsammans med personen som ska tränas. Han försöker snabbt gripa tag i utmaningarna. Arbetstränaren utför dock inte själv vårdarbete eller erbjuder rehabilitering som kräver sociala färdigheter. Han strävar efter att fungera som en aktiv länk mellan arbetslivet och vård-/rehabiliteringsteamet. IPS-arbetstränaren ersätter inte kamratstöd. ”Många funderar på hur man ska orka arbeta, hur många timmar i veckan man vågar arbeta, sociala situationer i det nya arbetet samt om man på arbetsplatsen berättar eller inte om IPS-arbetstränarens delaktighet.” Berättar Tomi. ”Kamratstödet är här mycket viktigt för många.” konstaterar han. Tillsammans med tre arbetstränare utvecklar Tomi kamratstödsgruppen för regionala IPS-pilotprojekt vid HUS Psykiatri och Nylands TE-byrå. Gruppens pilotprojekt pågår och snart är det dags för utvärdering. Syftet med regionpilotprojektet är att utveckla kamratverksamheten och möjligheterna för personer som deltar i träning att ge respons. Det är av största vikt att se till att det finns ett brett stöd, genomfört av ett multiprofessionellt team, ”Så här kan man mera effektivt nyttja arbetstränarnas färdigheter för att söka och inleda arbete”, konstaterar Tomi.