Det nyaste

18.3.2022
Nyckeln till IPS-arbetsträningens effekt är samarbete IPS-projektet medför ett tätt samarbete för att främja klienternas… Läs mera
25.2.2022
Vad är nyttan med IPS-arbetsträning utöver sysselsättning? I Nylands IPS-pilotförsök har nästan var fjärde person… Läs mera
18.2.2022
En IPS-arbetstränare stöder arbetsgivare mångsidigt Enhetschefen Annely Engbusk vid Lecator Oy hörde för första gången… Läs mera
11.2.2022
För individen, med beaktande av kvalitetskriterierna IPS-arbetstränarna Anna Lehmuskoski (TE-byråteamet) och Mandi Petrell (HUS-teamet) har… Läs mera
9.2.2022
Många som insjuknat i en psykisk störning sitter fast i en välfärdsfälla Enligt Etlas undersökning… Läs mera
Blogg

Nyckeln till IPS-arbetsträningens effekt är samarbete

IPS-projektet medför ett tätt samarbete för att främja klienternas rehabilitering och sysselsättning.

Pia, sakkunnig vid Nylands TE-byrå och Sini, IPS-arbetstränare vid HUS Psykiatri, samarbetar för att främja att deras gemensamma klienter ska komma ut i arbetslivet. Pia är alltså ansvarig tjänsteman vid TE-byrån för några personer som deltar i Sinis IPS-arbetsträning.  Både Pia och Sini upplever fördelarna med samarbetet mångsidiga och att ansvarsfördelningen har skett naturligt. ”Just nu har jag cirka 240 klienter, varav 50 så att säga kräver aktivering”, berättar Pia och fortsätter ”I min tjänstemannaställning är det svårt att ta i beaktande dem som behöver mycket individuellt stöd. Jag stöter på personer i svåra situationer som behöver mer individuellt stöd än jag kan erbjuda. Även om jag påminner, har några av klienterna svårt att förstå sina skyldigheter”.

De som deltar i IPS-arbetsträningen är personer som verkligen vill ha ett jobb. Därför är det viktigt att de får ett mångsidigt stöd i alla instanser. Men att förstå skyldigheterna som uppstår då man registreras som arbetssökande hos TE-byrån, är inte lätt för någon. Sinis och Pias samarbete startade då Sini hjälpte en person att ta kontakt med Pia via självbetjäningen. ”Också jag kände mig jättevilsen då jag för första gången hörde all den information du ger vid första mötet. Det var ett väldigt omfattande paket.” berättar Sini om samarbetets inledning och fortsätter ”För mig, underlättar det betydligt då du känner till alla invecklade lagar och kan berätta vad som förväntas av klienten”. 

Sini har stöttat de gemensamma klienterna att fylla i den plan Pia bett om. ”En person konstaterade att hen inte själv kan uttrycka de ord och meningar som planen kräver. Osäkerheten om hen kunde fylla i planen rätt och förstås också rädslan för att förlora bidragen försvårade dessutom ifyllandet ytterligare”, berättar Sini. ”Jag får ofta frågan ’gick det rätt?’ Många upplever att planen är svår att fylla i”, medger Pia. Med Sinis stöd kunde klienten beskriva sin situation. ”Tack vare de omfattande svaren, fick jag en bra beskrivning på kunnande, önskemål, möjligheter, mål och hinder. Dessa hjälper mig att erbjuda jobb som är anpassade och riktade till kunden”, berättar Pia.

Avgörande för lyckat samarbete har visat sig vara det, att båda har lärt sig att förstå varandras arbetsroller. ”För min del är den stora fördelen i samarbetet att jag inte behöver bekymra mig för den gemensamma kundens situation. Mina tjänster efterfrågas när de behövs, stödansvaret kan jag överföra till dig, Sini”, konstaterar Pia. ”Det känns bra nu när vi känner varandra. Vi kan lita på att saker ordnar sig eftersom vi samarbetar”, fortsätter Sini.

Det finns många möjligheter till utveckling i samarbetet mellan IPS-arbetstränaren och tjänstemannen vid TE-byrån. Pia och Sini funderar över om IPS-arbetstränaren till exempel kunde hjälpa tjänstemannen att fördela mängden information genom att redan på förhand berätta för den gemensamma klienten om skyldigheterna som arbetssökande. Då skulle personen vara bättre förberedd vid det första besöket hos tjänstemannen. ”Jag upplever att vi tjänstemän har en brist i vårt kunnande, särskilt för sådana människor som är svåra att sysselsätta”, konstaterar Pia. ”Ur Sinis synvinkel skulle en fördel kanske vara att när man vet vilken bransch personen vill jobba i skulle man via TE-byråns kontaktperson få information om öppna platser i den branschen och på det område personen vill jobba”, fortsätter hon.

Både Sini och Pia är överens om att IPS-projektet och gäörna då också samarbetet borde få en fortsättning. De många projekt och program för sysselsättning som nu är i gång löser nämligen inte automatiskt det problem för vilket samarbete är lösningen. ”Vi måste visa att de kunder som behöver stöd får mycket bra service på det här sättet”, konstaterar Pia, ”det här måste bli permanent”.