Det nyaste

23.9.2022
Framtidens Job Center i Joensuu? Inom ramen för IPS-utvecklingsprojektet ordnat Institutet för hälsa och välfärd… Läs mera
9.9.2022
Vildmarksäventyret Arbetsträning är som en vandring i fjällens vildmarker: man far ut på äventyr, man… Läs mera
12.8.2022
Arbetstränarna upplever att deltagande i IPS-projektets kvalitetsbedömning ökade uppskattningen för det egna arbetet  Kuntoutussäätiö utförde… Läs mera
30.6.2022
Integrationen av IPS i den psykiatriska rehabiliteringen – var står vi idag? Integrationen av IPS-modellen… Läs mera
16.6.2022
Miljoner skäl till att integrera individanpassat stöd till arbete som en del av psykiatrisk rehabilitering… Läs mera

Blogg

Arbetstränarna upplever att deltagande i IPS-projektets kvalitetsbedömning ökade uppskattningen för det egna arbetet 

Kuntoutussäätiö utförde våren 2022 en kvalitetsbedömning av hur IPS-arbetsträningen integrerats på fyra HUS Psykiatrins polikliniker. Kvalitetsbedömningens syfte var att identifiera vad man skall fokusera på i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Som en del av kvalitetsbedömningen intervjuades IPS-arbetstränare, klienter, deras närstående och personal på poliklinikerna inklusive ledningen på linjerna.

Sonja Arokari

Intervjufrågorna, fick arbetstränarna som deltog i kvalitetsbedömningen att stanna upp och reflektera äver sitt arbete. IPS-arbetstränarna Sonja och Aino delar med sig av sina erfarenheter gemensamt nedan. 

Att fundera och sätta ord på IPS-arbetstränarens arbete kändes värdefullt. Vi arbetstränare har under projektets gång utvecklat en omfattande uppfattning om sysselsättning och sysselsättningens möjligheter och utmaningar. Vi har mycket att säga och berätta. Vi önskar att våra iakttagelser för med sig något värdefullt även till systemet.  

Aino JAlonen

Bäst resultat nås då IPS-arbetstränaren har en naturlig möjlighet att kommunicera med samtliga övriga parter som är involverade runt en person: poliklinikerna, den egna bakgrundsorganisationen och nätverk som stöder sysselsättning. Organisationsöverskridande samarbeter kommer ändå ännu att kräva mycket utvecklande och mod att prova på nya arbetssätt. Ur klientens synvinkel är ett löpande samarbete med FPA, skattebyrån och arbetspensionsbolagen av enorm betydelse. Utan fungerande samarbete mellan alla relevanta parter kan konskeveserna, så som återkrav av förmåner eller utbrändhet bli orimliga för individen.

Vi kunde ha varit mycket spända inför kvalitetsbedömningen. Vi valde att delta med en avslappnad, öppen och ärlig attityd eftersom vi upplever att detta främjar en pålitlig bedömning av god kvalitet. De utvecklingsbehov som kvalitetsbedömningen för fram är av stor vikt i synnerhet i det här skedet då vi jobbar aktivt för att IPS-arbetsträningen ska få fotfäste inför framtiden. 

Vårt projekt har i huvudsak fått positiv klienrespons. IPS-arbetsträningen har redan under projekttiden väckt hopp hos en grupp människor, för vem det traditionellt varit väldigt utmanande att komma ut i arbetslivet. Att berätta sin egen historia och sina egna erfarenheter är inte lätt på grund av rädsla för stigmatisering. Såväl denna kvalitetsbedömning, som den studie som THL bedriver, möjliggör att personer som inte vill komma ut under eget namn får en möjlighet att få sina åsikter hörda.

För att säkerställa att olika berörda parters synpunkter beaktas i vidareutvecklingen av tjänsten är det viktigt att såväl klienter som som deras anhöriga, vårdpersonal och arbetstränare deltar i kvalitetsbedömningen. För oss arbetstränare var det värdefullt att få vår röst hörd. Bedömningens professionella genomförande och dess betoning av ett evidensbaserat arbetssätt ökade uppskattningen för det egna arbetet. Vi väntar med iver på resultaten av kvalitetsbedömningen. 

Kvalitetsbedömningens rapport färdigställs under hösten -22 och det kommer att informeras om detta i projektets kommunikation. Enligt IPS-kvalitetskriterier ska en kvalitetsbedömningen göras regelbundet. Nästa kvalitetsbedömning planeras ännu innan projektet tar slut.