Det nyaste

2.12.2022
Om arbetsträningen inte går som på Strömsö? Ibland finner IPS-arbetstränaren lätt sin plats som stöd åt… Läs mera
8.11.2022
Arbete har varit det mest betydelsefulla stödet i min rehabilitering Jag levde ett rätt vanligt,… Läs mera
21.10.2022
Information om IPS-metoden även på samiska Inom ramen för IPS-utvecklingsprojektet ordnar Institutet för hälsa och… Läs mera
7.10.2022
Möjligheternas projekt! Inom ramen för IPS-utvecklingsprojektet ordnar Institutet för hälsa och välfärd (THL) studiebesök till… Läs mera
23.9.2022
Framtidens Job Center i Joensuu? Inom ramen för IPS-utvecklingsprojektet ordnat Institutet för hälsa och välfärd… Läs mera
Blogg

HUS Psykiatrins och Nylands TE-byrås gemansamma IPS-projekt rivstartade i februari. De första arbetstränarna började i sina nya befattningar i mars. Arbetstränarna rekryterades via både HUS Psykiatrin och Nylands TE-byrå. Arbetstränarnas bakgrunder varierar från vårdvetenskap till beteendevetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap och marknadsföring.

IPS, dvs. Individual Placement and Support har på finska döpts till ”IPS – Sijoita ja Valmenna!”. På svenska blir det ungefär placera och träna. Namnet syftar till det engelska begreppet ”place and train” och understryker att man vill undvika långvariga utredningar och tidskrävande rehabilitering innan återgång i arbetslivet. IPS – modellen är utvecklad för att stödja personer som drabbats av psykisk ohälsa att återgå till arbete på den normala arbetsmarkanden. Stödet är individuellt anpassat och arbetsplatser sökes utgående ifrån personens önskemål, kompetens, styrkor och intressen. Arbetstränaren stödjer personen i att både hitta och behålla ett arbete. Arbetsgivare kan få stöd i att hitta en motiverad och kunnig medarbetare som motsvarar företagets behov.

IPS – modellen utvecklades ursprungligen i USA och är numera utbredd över hela världen. I Norden har modellen funnits i över tio år. Internationell forskning visar att en dryg tredjedel återgår i arbete med hjälp av IPS. Detta gör IPS 2-3 gånger effektivare än motsvarande tjänster inom rehabilitering till arbetslivet.

Institutionen för hälsa och välfärd (THL) koordinerar nu en omfattande helhet för att stödja systematiskt ibruktagande av IPS – modellen i Finland. HUS Psykiatrins och Nylands TE-byrås gemensamma projekt finansieras av Social och hälsovårdsministeriet. Projektets 18 arbetstränare och 2 teamledare samarbetar med HUS psykiatrins polikliniker i hela Nyland.

Det är knappast nödvändigt att påpeka hur viktigt det är att arbetsmarknaden görs mera inkluderande. I Finland är psykisk ohälsa en av de största orsakerna till lång sjukfrånvaro, sjukpension och ett instabilt arbetsliv. Så skall det inte vara! Arbetslivet är inte jämlikt. Psykisk ohälsa är inte ett hinder för arbete. Med hjälp av den projekthelhet som nu körts igång kan vi bevisa att arbete är en avgörande del av rehabilitering för både individen och för samhället. Alla skall ha rätt till ett arbete och till att få lön för utfört arbete!