Det nyaste

22.12.2021
HUS Psykiatris och Nylands TE-byrås regionala IPS-pilotprojekt har under sina nio första månader lett till… Läs mera
10.12.2021
Teamledaren stöder och uppmuntrar IPS-arbetstränarna IPS-teamledarens ansvar är omfattande och innebär daglig ledning av arbetstränare,… Läs mera
26.11.2021
Rätta åtgärder är felaktiga om de inte är rätt i tid När en människa efter… Läs mera
12.11.2021
Arbetstränaren etablerar sig, bygger nätverk och möter aktörer som öppnar möjligheter? Kirsi Holm, som är… Läs mera
11.11.2021
VEM ÄR DIN KUND: PATIENT ELLER BLIVANDE ARBETSTAGARE? Arbete är inte bara ett sätt att… Läs mera
Blogg

HUS Psykiatris och Nylands TE-byrås regionala IPS-pilotprojekt har under sina nio första månader lett till arbetsträningar för 150 personer och av dessa har 50 redan personer blivit sysselsatta.

De resultat och erfarenheter som pilotprojektet hittills gett visar framförallt att vi alla i och med att IPS-verksamhetsmodellen tagits i bruk står inför en förändring.

Genom att gå med som samarbetspartners i projektet visar HUS Psykiatri och Nylands TE-byrå ett intresse för att skapa nya möjligheter till sysselsättning. Utmaningen för dagens stöd för att främja sysselsättningen är att stödet inte är tillräckligt, att det riktas fel och att informationen är splittrad. En person med psykisk ohälsa behöver vid sysselsättning ett brett stöd för att lyckas. En IPS-arbetstränare samlar i hop ett nätverk som har en omfattning vars like aldrig tidigare skådats, konstaterar Kirsi i bloggen. För att skräddarsy den rätta helheten krävs koordinering och samarbete. Sysselsättning är sist och slutligen resultatet av nätverkets gemensamma arbetsinsats, en arbetsinsats där alla måste ha samma mål i sikte, poängterar för sin del arbetstränarna Susanne och Liisa i bloggen. IPS-teamledarna funderar i sitt blogginlägg på hur man i organisationen kan skapa en bredare förståelse för IPS-arbetstränarnas arbete och hur  arbetstränarna  blir en självklar del av de multiprofessionella yrkesteamen.

Så här långt visar resultaten att IPS-verksamhetsmodellen fungerar. IPS-arbetstränaren är den länk mellan psykiatrisk rehabilitering och sysselsättning som tidigare fattades. Arbetstränaren ser på arbetstagarens motivation och kunnande samt arbetsgivarens behov och anpassar dem till varandra. Under projektets gång har det visat sig att det finns många arbetsgivare som är redo att anställa personer som sysselsätts genom stöd av en IPS-arbetstränare. Framförallt har resultaten visat att det finns ett stort antal personer som både vill och kan arbeta, men som behöver och väntar på det rätta stödet. Du kan läsa mera om detta i Hannas blogg.

De personer som både vill och kan arbeta behöver garanteras en jämställd möjlighet att komma in i arbetslivet.

Patienter kan styras till IPS-projektets arbetsträning från psykoskliniken vid HUS Psykiatri. Arbetsträningen genomförs med en arbetstränare som utses av HUS Psykiatri eller Nylands TE-byrå.

Tack till alla samarbetspartners som har möjliggjort att projektet lyckats!

Under 2022 kommer vi att fokusera på att förstärka samarbetet med poliklinikerna.

Tillsammans åstadkommer vi förändring!