Det nyaste

6.8.2021
Individuellt anpassad, fortgående arbetsträning i vardagsmiljön Arbetsträning enligt IPS – modellen skiljer sig på många… Läs mera
2.7.2021
De första arbetsgivarkontakterna En IPS arbetstränare använder en stor del av sin tid till att… Läs mera
11.6.2021
De första månadersa som IPS arbetstränare Att arbeta som IPS-arbetstränare är mångsidigt och utmanande. Modellens… Läs mera
30.4.2021
HUS Psykiatrins och Nylands TE-byrås gemansamma IPS-projekt rivstartade i februari. De första arbetstränarna började i… Läs mera
Blogg

De första månadersa som IPS arbetstränare

Att arbeta som IPS-arbetstränare är mångsidigt och utmanande. Modellens framgångsfaktorer, en uppsättning på 25 beforskade kvalitetskriterier, styr arbetet. Petra Korpelainen började som arbetstränare i HUS Psykiatrins och Nylands TE-byrås gemensamma IPS-projekt då hon hade jobbat i 5 år som ergoterapeut inom HUS psykiatrin. 

Hur var det att börja jobba som IPS arbetstränare?

Det kändes fantastiskt! IPS modellen var bekant för mig sedan tidigare och då jag i januari hörde om projektet skickade jag genast in en ansökan. Lite så som vi arbetstränare försöker hitta en anställning som överensstämmer med våra arbetssäkande klienters intressen, matchade projektets behov mina intressen. Det känns viktigt och fint att få jobba för att främja delaktigheten i arbetslivet bland personer som drabbats av psykisk ohälsa.

Har något överraskat dig?

Jo. Det var överraskande att en arbetstränare fokuserar enbart på stöd i arbetslivet. Man har inga andra uppgifter kopplade till rehabilitering. För att garantera kvaliteten kan en arbetstränare ha högst 20 klienter. Utöver att söka arbetsplatser stödjer vi arbetsgivare och deltar i rehabmöten. Det jag inte heller visste tidigare var att arbetsträningen inte är tidsbunden, utan pågår så länge som behov finns.

Vad upplever du har visat sig positivt?

Ordningen, det vill säga att först placera sedan träna. Alltså det att man strävar till att först hitta en arbetsplats ute på den vanliga arbetsmarknaden. Väl i arbetslivet får personen sedan individuellt stöd att klara av och behålla jobbet. Positivt är också att arbetssökningen är individuellt anpassad utifrån personens intressen och behov. Jag gillar dessutom det att våra klienter är väldigt delaktiga i hela processen.

Utöver detta har vi ett toppen team! Vi stödjer verkligen varandra! Också samarbetet med vård- och rehabteamen har varit bra.

Vad har varit utmanande?

Det har varit jätte utmanande och spännande att söka arbetsplatser och kontakta arbetsgivare. Målet är att lyckas få en första kontakt med en arbetsgivare inom en månad.  

Vad tycker du är intressant i projektet?

Det kommer att vara intressant att se hur IPS-modellen fungerar i vårt sammanhang och höra hurdan feed-back vi får. Jag ser fram emot att få bekanta mig med olika branscher och arbetsgivare samt se hur vi lyckas sammanlänka den psykiatriska vården och TE-byråns arbetsträning.

Vad väntar du dig av hösten?

Jag väntar mig många nya kontakter med arbetsgivare. Jag ser fram emot att få en djupare upplevelse av att erbjuda individanpassat stöd ute i arbetslivet. Jag deltar i utvecklingen av en kamratstödsgrupp som kör igång på hösten. Det kommer att bli jätte intressant.

Jag förväntar mig dessutom att vi i prjektet kommer att göra IPS-modellen mera känd, t.ex. genom våra arbetsgivarekontakter, via social media och våra nätsidor.

Utöver arbetstränarens ansvar och roll styr IPS kvalitetskriterier även IPS-teamets uppsttäning och hur arbetsträningen organiseras. En kvalitetsbedömning görs regelbundet baserad på både självskattning och extern evaluering.

I bloggserien ”Arbetstränanrens vardag” kan du följa med våra arbetstränares erfarenheter och upplevelser i sitt jobb.