Det nyaste

6.8.2021
Individuellt anpassad, fortgående arbetsträning i vardagsmiljön Arbetsträning enligt IPS – modellen skiljer sig på många… Läs mera
2.7.2021
De första arbetsgivarkontakterna En IPS arbetstränare använder en stor del av sin tid till att… Läs mera
11.6.2021
De första månadersa som IPS arbetstränare Att arbeta som IPS-arbetstränare är mångsidigt och utmanande. Modellens… Läs mera
30.4.2021
HUS Psykiatrins och Nylands TE-byrås gemansamma IPS-projekt rivstartade i februari. De första arbetstränarna började i… Läs mera
Blogg

Individuellt anpassad, fortgående arbetsträning i vardagsmiljön

Arbetsträning enligt IPS – modellen skiljer sig på många sätt från övrig arbetslivsinriktad rehabilitering. Enligt IPS-modellens kvalitetskriterier skall den erbjudna arbetsträningen huvudsakligen ske i personens vardagsmiljö och vara individuellt utformad. Arbetstränaren finns stadigt vid personens sida genom hela arbetsåtergången och stödjer så länge behov finns.

Marika Naaramo utbildade sig till vårdare då hon hade jobbat 23 år i bilbranschen. Efter 8 år inom bl.a. missbrukarvård och vid Kellokoski sjukhus har hon nu som IPS-arbetstränare jobbat i väldigt varierande miljöer och gjort flera hembesök. Marika beskriver hembesöken som ett trevligt och informativt samarbetssätt för både arbetstränaren och klienten.

”I IPS-arbetsträningen strävar vi till att beakta våra klienters hela sammanhang. Jag upplever hembesöken som en viktig del av detta. Det är väldigt annorlunda att träffa någon i sitt hem än att ses på mottagningen eller på ett café. Det glädjer mig att alla som jag erbjudit hembesök också har tagit emot mig i sitt hem.”

Hur en person handlar i olika miljöer kan variera mycket

”En person kan handla väldigt annorlund i och utanför sitt hem. I sitt egna hem kan en person t.ex. vara mycket mer avslappnad och pratsam.” berättar Marika. Hon konstaterar att hemmet för de flesta är väldigt personligt. För endel är det jätte viktigt att städa innan hembesöket. För somliga kan detta kräva mycket planering, vilket berättar en hel del åt en arbetstränare. ”Det berättar mycket om hur en person tänker, upplever och handlar. Endel besväras av att hemmet inte motsvarar de egna förväntningarna. I den typen av situationer har vi tillsammans kunnat kartlägga olika sätt att lösa problemet på, alltså hur personen skall lyckas städa och hålla hemmet städigt. Det är ju också trevligt att efter en arbetsdag komma till ett rent hem.”

Hembesök ger nya idéer

Marika upplever att hon under hembesöken får mycket information som stödjer arbetssökandet. ”Ett hem berättar ofta mycket om den som bor där. Hemmet inspirerar ofta till fina diskussioner. Inredningen, tavlorna, växterna, färgerna osv. kan väcka idéer om arbetsplatser eller helt nya branscher att söka sig till. Under ett hembesök kan det framkomma intressen som personen inte kommit att nämna tidigre, t.ex. att hen gillar att sy eller ta hand om växter.”

Under ett hembesök kan arbetstränaren även träffa klientens anhöriga. Arbetstränaren kan då höra deras syn på klientens styrkor och kompetens samt skapa sig en uppfattning om hur de anhöriga upplever och förhåller sig till återgången i arbete. Forskning påvisar att omgivningens inställning och stöd är viktigt för en lyckad arbetsåtergång.

Personens egna målsättningar och intressen är alltid viktigast

Samarbete mellan arbetstränaren och det övriga rehabteamet är viktigt. Marika pratar med sina kolleger innan hon planerar in hembesök. ”Jag samtalar alltid med teamet och lyssnar till deras åsikter. Ifall ett hembesök inte är ett bra alternativ så far jag givetvis inte.”

IPS-arbetsträningen anpassas alltid individuellt. Hembesök är självfallet inte obligatoriska för klienten. Forskning påvisar dock att de arbetstränare som huvudsakligen jobbar i klienternas vardagsmiljöer och på deras arbetsplatser erhåller de bästa sysselsättningsresultaten.

I bloggserien ”Arbetstränanrens vardag” kan du följa med våra arbetstränares erfarenheter och upplevelser i sitt jobb.