Det nyaste

18.3.2022
Nyckeln till IPS-arbetsträningens effekt är samarbete IPS-projektet medför ett tätt samarbete för att främja klienternas… Läs mera
25.2.2022
Vad är nyttan med IPS-arbetsträning utöver sysselsättning? I Nylands IPS-pilotförsök har nästan var fjärde person… Läs mera
18.2.2022
En IPS-arbetstränare stöder arbetsgivare mångsidigt Enhetschefen Annely Engbusk vid Lecator Oy hörde för första gången… Läs mera
11.2.2022
För individen, med beaktande av kvalitetskriterierna IPS-arbetstränarna Anna Lehmuskoski (TE-byråteamet) och Mandi Petrell (HUS-teamet) har… Läs mera
9.2.2022
Många som insjuknat i en psykisk störning sitter fast i en välfärdsfälla Enligt Etlas undersökning… Läs mera
Blogg

En IPS-arbetstränare stöder arbetsgivare mångsidigt

Annely Engbusk, Leactor Oy

Enhetschefen Annely Engbusk vid Lecator Oy hörde för första gången om IPS – Sijoita ja Valmenna! -projektet när IPS-arbetstränaren Aino Jalonen kontaktade företaget. Lecator Oy erbjuder företags- och inkvarteringsstädning i huvudstadsregionen, Södra Karelen och Kymmenedalen. Nu har Aino och Lecator samarbetat från och med våren 2021. Lecators har i huvudstadsregionen anställt en av Ainos klienter. Överenskommelsen om rekryteringens huvuddrag gick smidigt, eftersom Lecator behövde arbetstagare och Aino kunde erbjuda en bra arbetssökande. Annely, som är chef vid Lecator, berättar att mottagandet av den nya arbetstagaren hade gått smidigt och i enlighet med befintliga rutiner. IPS-arbetstränarens medverkan har varit problemfritt och lyckat.

Var och en är arbetsför i det rätta arbetet

De viktigaste värderingarna på Lecator är jämlikhet och att man bryr sig om sitt arbete. Trots att Annely inte hade tidigare erfarenhet av stödd sysselsättning kändes inte anställningen av en person med stöd av IPS-arbetsträning främmande för henne. ”Var och en måste hitta det rätta arbetet för sig själv. En bra lögnare är en bra författare men en dålig bankir”, skrattar Annely. Lecator har mycket erfarenhet av olika sorters arbetstagare. ”Hos den här nya arbetstagaren uppskattar jag särskilt öppenheten. Hen ställer frågor vid behov och för utmaningar på tal”, berättar Annely och fortsätter ”Dessutom är hens språkkunskap en lottovinst för mig. Arbetstagaren kan tolka för sina kollegor och stödja dem. För mig har detta inneburit att vi har kunnat förbättra teamets arbetskvalitet.” Den övriga arbetsgemenskapen har frågat Annely vad den nya arbetstagarens sjukdom innebär. Annely upplever inte att det uppstått några problem. ”Jag har sagt att den inte har en inverkan, och att sjukdomen inte hindrar personen från att arbeta”, konstaterar hon.

Introduktion som grund för framgången

Annely berättar att Lecators introduktion i arbetet är avsedd att vara mycket konkret, så att den lämpar sig för alla. En ny arbetstagare får lära sig i fred och samtidigt en möjlighet att lyckas i arbetet. ”Så här gör vi med alla. Vi har inte ändrat på introduktionen avsevärt. I slutet av prövotiden för vi en diskussion med alla”, konstaterar Annely. Den noggranna planeringen beror på teamets internationalitet. ”Risken för missförstånd är stor på grund av olika språk. Därför strävar vi t.ex. efter att använda klarspråk. Vi undviker också skämt i introduktionen för att undvika otrevliga feltolkningar”, berättar Annely. Ytterligare stöd för introduktionen fås genom att man städar tillsammans och tar bilder på sådana slutresultat som eftersträvas, dvs. hur det borde se ut. På begäran kan man också efter introduktionen be om kvittering om att slutresultatet är bra med ett bildmeddelande. Man kan också göra olika justeringar i själva arbetet. Man får gärna diskutera dessa med IPS-arbetstränaren. ”Hos en arbetstagare uppskattar jag att hen gör sitt bästa och till exempel berättar om sin trötthet i tid. Flera tar upp sin trötthet i ett alltför sent skede. Det är lättare att göra justeringar och ge stöd när man känner till saken i tid”, säger Annely. En bekant utmaning inom städbranschen är att det är svårt att exakt bedöma längden av arbetsskiften. Det kan vara svårt att förutse utdragna arbetsdagar. Om arbetstagarens vardag omfattar regelbundna besök inom hälso- och sjukvården, måste man reservera tid för dessa under dagen. Arbetet ska planeras så att samordningen av dessa och arbetet inte orsakar ytterligare belastning. Annely hoppas framför allt att arbetstagaren för detta på tal i tid. ”Det är viktigt att arbetstagaren har en möjlighet att återhämta sig i vardagen”, konstaterar hon.

IPS-arbetstränaren stöder också arbetsgivaren

Prövotiden är en möjlighet för både arbetsgivaren och arbetstagaren att testa sig fram och pröva hur de passar ihop. För den person som nu sysselsatts har prövotiden löpt ut och fortsättningen avtalats. Aino har under det gemensamma projektet uppmuntrat båda att öppet ställa frågor och kommunicera med varandra. Det har ordnats flera gemensamma möten och mellan dessa håller Aino och Annely kontakt per meddelanden, om arbetstagaren så önskar. Annely upplever att hon har fått svar på allt hon behöver. ”Det är nyttigt att arbetstagaren, IPS-arbetstränaren och jag själv från början har fått diskutera öppet också om utmaningarna” berättar hon. Arbetsträningen anser hon också i bästa fall filtrera den information som arbetsgivaren inte behöver ha om sin arbetstagare. ”Som arbetsgivarens representant kan jag inte vara opartisk om jag eventuellt vet för mycket om arbetstagarens privatliv. Och då kan jag inte heller hjälpa.”

Annely anser att arbetsgivarens nytta av IPS-arbetsträningen i första hand ligger i att den medför mångsidiga och viktiga uppgifter till arbetsgivaren, ökar den ömsesidiga förståelsen och möjliggör ömsesidig diskussion. ”Det är bra att känna till faktorer som påverkar arbetstagarens arbete och arbetsförmåga. Det skulle vara synd att bli överraskad av någonting som jag skulle ha kunnat ingripa i och bistå med”, säger Annely. ”I sista hand är det avgörande om arbetet är lämpligt för dig och hur du förhåller dig till det. Var och en kan lyckas när de hittar det rätta arbetet och gör sitt bästa”, konstaterar hon.