Det nyaste

18.3.2022
Nyckeln till IPS-arbetsträningens effekt är samarbete IPS-projektet medför ett tätt samarbete för att främja klienternas… Läs mera
25.2.2022
Vad är nyttan med IPS-arbetsträning utöver sysselsättning? I Nylands IPS-pilotförsök har nästan var fjärde person… Läs mera
18.2.2022
En IPS-arbetstränare stöder arbetsgivare mångsidigt Enhetschefen Annely Engbusk vid Lecator Oy hörde för första gången… Läs mera
11.2.2022
För individen, med beaktande av kvalitetskriterierna IPS-arbetstränarna Anna Lehmuskoski (TE-byråteamet) och Mandi Petrell (HUS-teamet) har… Läs mera
9.2.2022
Många som insjuknat i en psykisk störning sitter fast i en välfärdsfälla Enligt Etlas undersökning… Läs mera
Blogg

Vad är nyttan med IPS-arbetsträning utöver sysselsättning?

I Nylands IPS-pilotförsök har nästan var fjärde person i arbetsträningen hittat ett jobb. För många tar sysselsättningen dock en lång tid och är inte lätt ens med IPS stöd. Man vet att sysselsättning i sig har många positiva effekter på välbefinnandet och livskvaliteten, men vilken nytta har IPS-arbetsträningen för dem som länge letar efter ett lämpligt jobb? Är IPS-arbetsträning till någon nytta om man inte hittar lämpligt arbete?

Mötet med arbetstränaren kan vara veckans höjdpunkt

Deltagande i arbetsträning aktiverar redan i sig och ger mer innehåll i vardagen, innan jobbsökningen ens börjar. Det finns personer vars dagar omfattar få eller inga aktiviteter alls, och som varken har familj eller vänner. Rädslan för att någon som inte förstår ens sjukdom ändrar sitt beteende efter att ha hört om den kan utgöra ett hinder för att skaffa nya vänner. Besöken hos IPS-arbetstränaren kan vara den enda tidpunkten som dessa personer, lämnar hemmet. Arbetsträning medför åtminstone en ytterligare social kontakt.

Arbetstränaren bemöter en som individ

Grundstenen i arbetstränarens individuella bemötande är att människor inte utsätts för fördomar eller ses via deras sjukdom. Träningsprocessen kan vara precis sådan som personen själv behöver och vill ha. Varje individ har en egen väg och en egen form av stöd, eftersom varje persons berättelse, förmågor och önskemål är annorlunda. När en människa bemöts som individ blir hon hörd. När man blir hörd ökar självkännedomen och självförtroendet och man kan gestalta sina tankar och drömmar. Ibland gör detta karriärvägen tydligare, ibland lär man känna gränserna av sina egna resurser och att man inte är redo för arbetslivet.

Inga teman är förbjudna i arbetstränaren

Vardagen påverkar arbetet och arbetet vardagen. Med arbetstränaren kan personen dela med sig av sitt liv, sin vardag, sina känslor, upplevelser och tankar. Ibland kan sysselsättningen bromsas av andra ofullbordade saker och deras anhopning. Om man till exempel funderar på svåra relationer med sina närmaste eller sin svåra ekonomiska situation, kan man stanna upp en stund med arbetstränaren och fundera på lösningar. Det kan också hända att det är aktuellt att till exempel skaffa lämpliga skor för arbetet eller något annat personligt arbetsredskap. Då kan man gå och handla med arbetstränaren.

Med arbetstränaren talar man särskilt ofta om känslor. Det är en stor sak när det finns en person som man kan dela sin glädje med när man har en arbetsintervju eller sin besvikelse när man inte blir vald. Dessutom är återgången till arbetet, övergången till arbetslivet eller jobbsökning alltid förknippad med mycket spänning, hopp och rädsla. Man blir tvungen att hantera stora känslor, såsom rädslor. Utgångspunkten är att identifiera känslan och de underliggande faktorerna. Därefter kan man tryggt behandla känslan och möta den långsamt i små steg. Arbetet går smidigare när man till exempel redan under jobbsökningsprocessen kan möta sin ångest i sociala situationer.

Arbetstränaren ger flexibilitet och jämlikhet i ett stelt och ojämlikt system

Individuellt stöd innebär att kreativitet är en av arbetstränarens viktigaste egenskaper. Man måste kunna hitta kreativa lösningar utanför de befintliga alternativen när traditionella stödmodeller inte är lämpliga. Exempel på arbetsprövning: Beroende på den som betalar stödet är minimiantalet timmar per vecka i arbetsprövningen 15–20 h. Kravet är enormt! Hur ska man rehabilitera sig för att svara på detta krav?

Ett tema i arbetsträningen är också den arbetssökandes eget ansvar

Varje arbetstränare vill hitta ett lämpligt arbete för sina klienter. Samtidigt ska man tänka på att arbetsträningen inte varar för evigt, och att jobbsökning kan åter bli aktuellt för personen en dag då arbetstränaren inte längre är tillgänglig. I arbetsträningen är det alltså viktigt att stärka personens egna jobbsöknings- och arbetslivsfärdigheter och förmågor. Det kan vara främmande och inte heller självklart att ta ansvar för sig själv och sina val. Man lär sig individuellt. Det viktigaste är att man blir modigare och får mer självförtroende. ”En vacker dag kan och vågar jag göra saker själv och på mitt eget sätt!”

Outi Niemelä (TE-byråteamet)
Sonja Arokari
(HUS-teamet)