Det nyaste

27.1.2023
IPS-stöd åt arbetsgivaren Minna Stelter, IPS-arbetstränare i AN-byråns team, upplever sitt arbete som belönande särskilt… Läs mera
13.1.2023
Har alla möjlighet att arbeta? Sysselsättning av delvis arbetsföra har man talat om länge, men… Läs mera
4.1.2023
”Jag en stark känsla av att livet kommer att bära” Hanna har jobbat i drygt… Läs mera
16.12.2022
En oslipad diamant När jag inledde IPS-arbetsträningen för två år sedan var mina förväntningar inte… Läs mera
2.12.2022
Om arbetsträningen inte går som på Strömsö? Ibland finner IPS-arbetstränaren lätt sin plats som stöd åt… Läs mera
Blogg

Om arbetsträningen inte går som på Strömsö?

Ibland finner IPS-arbetstränaren lätt sin plats som stöd åt sin klient, och vägen till arbete är en smidig process. Ibland innebär arbetsträningen en process i vilken såväl förväntningar, krav som förhållandet mellan arbetstränaren och klienten måste omarbetas flera gånger. Marika Naaramo och Anna Lehmuskoski beskriver IPS-arbetstränarnas känslor i situationer då det känns som om inget löper enligt önskan. De funderar på hur de kan främja ömsesidigt förtroende i relationen mellan arbetstränaren och den arbetssökande.  

Arbetstränaren bemöter i sitt arbete både andras fördomar och sin egen osäkerhet

I möte med arbetsgivare betonar arbetstränaren klienternas arbetsförmåga, kunnande och motivation, och röjer på så sätt vägen för äkta mångfald. Den arbetssökande klientens uppfattning om det egna kunnandet och de egna möjligheterna utvecklas allra bäst genom arbete. Den här möjligheten vill arbetstränaren erbjuda den som är i arbetsträning. Arbetstränarens uppgift är att få arbetsgivaren att se potential i varje person som deltar i arbetsträning.  

Arbetstränaren måste finna en balans mellan egna målsättningar, förtroende och omgivningens förväntningar

Uppgiften är att möjliggöra, uppmuntra och stötta. Målsättningen är att hitta ett lämpligt jobb i den bransch klienten önskar. Som bäst är arbetsträningsprocessen stärkande, men om den arbetssökandes mående och aktivitet kraftigt växlar, kan det för arbetstränaren vara utmanande att hänga med i takt med klientens växlande önskemål. Ibland är det viktigt att arbetstränaren stöttar klienten att se, att arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden får ställa krav och sätta upp villkor. 

Ibland upplever sig IPS-arbetstränaren i sitt arbete vara på klientens och kvalitetskravens nåder

Arbetstränaren kan uppleva sig t.ex. vilseledd i en situation där det framkommer hinder (till exempel att klienten mist sitt körkort) att ta emot ett arbete eller för sysselsättning, som arbetstränaren inte tidigare kände till. Också känslor av frustration är naturliga till exempel ifall arbetstränaren upplever sig ha gett sitt allt för att få till en arbetsintervju och den arbetssökande meddelar att hen ändrat sig gällande arbete. Utmaningar kan också uppstå ifall t.ex. den arbetssökandes beteende som är motstridigt med samhällets normer, till exempel upplever det viktigt att på arbetsintervjun lyfta fram starkt samhällskritiska åsikter. 

Nu och garanterat också i framtiden, kommer det att till arbetstränarens arbete höra stunder av ovisshet

I projektet har vi fått glädjas åt många storslagna erfarenheter och berättelser. IPS- modellen har också i vårt projekt visat sig vara effektiv och fungerande. Till all tur fastslår IPS-kvalitetskraven också stöd i arbetet för IPS-arbetstränaren, alltså det att man samarbetar med vårdteamet och arbetar i ett team bestående av flera arbetstränare. I dessa team är det möjligt att förutom framgångar också dela frustrationer över förvirrande situationer. Som bäst hittar teamet en ny infallsvinkel på problemet och personen i arbetsträning når sitt mål. 

Anna Lehmuskoski och Marika Naaramo