Det nyaste

23.9.2022
Framtidens Job Center i Joensuu? Inom ramen för IPS-utvecklingsprojektet ordnat Institutet för hälsa och välfärd… Läs mera
9.9.2022
Vildmarksäventyret Arbetsträning är som en vandring i fjällens vildmarker: man far ut på äventyr, man… Läs mera
12.8.2022
Arbetstränarna upplever att deltagande i IPS-projektets kvalitetsbedömning ökade uppskattningen för det egna arbetet  Kuntoutussäätiö utförde… Läs mera
30.6.2022
Integrationen av IPS i den psykiatriska rehabiliteringen – var står vi idag? Integrationen av IPS-modellen… Läs mera
16.6.2022
Miljoner skäl till att integrera individanpassat stöd till arbete som en del av psykiatrisk rehabilitering… Läs mera
Blogg

Framtidens Job Center i Joensuu?

Inom ramen för IPS-utvecklingsprojektet ordnat Institutet för hälsa och välfärd (THL) studiebesök till pågående lokala IPS-pilotprojekt. Under besöken presentas den lokala organisationen och det lokala projektets verksamhet. Till programmet hör också worshops som fördjupar IPS-modellen.

I april 2022 tog ett vintrigt och kallt Joensuu emot oss med öppna armar. Glädjen att mötas var påtaglig, då det var det första riktiga mötet med kolleger från hela Finland.  

SuinSote:s IPS-projektansvariga Marjo Vallimies-Honkanen hade med sitt team ordnat ett högklassigt hybridprogram. I workshopparna fick vi fördjupa oss i att identifiera ett optimalt samarbete och en optimal rolfördelning mellan IPS-arbetstränarna och den psykiatriska vårdenheten. Ytterst enhälligt konstaterade vi att smidigt löpande kommunikation, ett gemensamt patientdatasystem och arbetsrum i gemensamma lokaler, utan att glömma gemensamma kaffestunder, skapar de bästa förutsättningarna för ett lyckat samarbete, oberoende av var i Finland man jobbar. Besökets första dag nådde sin höjdpunkt då alla rockade loss på restaurang Kerub i takterna till Hurrigandes låt ”Do you wanna dance” framförd av erfarenhetsexperternas duo. 

IPS-arbetsträning erbjuds i SiunSote inom enheten för mental- och missbrukarvård. Målsättningen är att förbättra sysselsättningen för 18–30-åriga personer som drabbats av psykisk ohälsa. IPS-arbetstränarna samarbetar med såväl primärvåden som med specialsjukvårdens psykiatriska rehabilitering. Vi blev vamrt emottagna och välkomnande på Joensuus psykiatriska klinik och fick via Teams bekanta oss med personalen som jobbar inom primärvåden. Vårdpersonalen verkade väldigt positivt inställda till IPS-modellen. I sjukhusets utrymmen fästes vår uppmärksamhet på trivseln, funktionaliteten, färgerna och konsten. 

Vår nyfikenhet väcktes av att IPS-arbetstränarnas arbetsutrymmen befinner sig i anslutning till Luotsi, dvs. Joensuu stads sysselsättningstjänter, i köpcentret Plaza Centrum. Synnerligen fint är att utrymmena är lätta att nå för klienterna, och att det på samma ställe finns mångsidigt stöd för personer i alla åldrar och även för arbetsgivare. I Luotsi erbjuds stöd i frågor relaterade till utbildning, arbete och karriär. I och med att många aktörer från olika projekt och tjänster kopplade till sysselsättning arbetar i samma utrymmen, är det lätt att samarbeta och dela erfarenheter och kunskap över organisations- och projektgränser. Ett Job Center, där den som önskar hitta ett jobb kan få mångsidigt stöd, framstår även vara en framstidsvision i Joensuu.  

Det var verkligen fint att se att SiunSote planerar för att inbegripa IPS-modellen i välfärdsområdets organisation. Vi åkte hem inspirerade och tacksamma för en fin upplevelse. Tågresan förlöpte glatt diskuterande våra reseupplevelser.   

Miska Taanonen, Liisa Kilpi, Raimo Niemelä, Tove Lassenius