Det nyaste

2.12.2022
Om arbetsträningen inte går som på Strömsö? Ibland finner IPS-arbetstränaren lätt sin plats som stöd åt… Läs mera
8.11.2022
Arbete har varit det mest betydelsefulla stödet i min rehabilitering Jag levde ett rätt vanligt,… Läs mera
21.10.2022
Information om IPS-metoden även på samiska Inom ramen för IPS-utvecklingsprojektet ordnar Institutet för hälsa och… Läs mera
7.10.2022
Möjligheternas projekt! Inom ramen för IPS-utvecklingsprojektet ordnar Institutet för hälsa och välfärd (THL) studiebesök till… Läs mera
23.9.2022
Framtidens Job Center i Joensuu? Inom ramen för IPS-utvecklingsprojektet ordnat Institutet för hälsa och välfärd… Läs mera
Blogg

Integrationen av IPS i den psykiatriska rehabiliteringen – var står vi idag?

Integrationen av IPS-modellen inom den psykiatriska rehabiliteringen har under våren 2022 fördjupats i Nylands IPS-försök på många sätt. Samarbetet som sker på poliklinikerna mellan IPS-arbetstränarna och det övriga vårdteamet har fördjupats i workshops. I dessa har olika yrkesgruppers representanter från alla samarbetspolikliniker deltagit. Vidare har förslag på IPS-arbetsträningens framtidsutsikter i Nyland tagits fram i en arbetsgrupp, där både Nylands TE-byrå och HUS Psykiatrin varit representerade.

Ett gott samarbete

Samarbetets viktigaste mål är, att säkerställa att den person som får IPS-stöd och samtliga som fungerar runtomkring personen har en gemensam uppfattning om målsättningarna för IPS-träningen och rehabiliteringen överlag. Minimikravet är att IPS-tränaren deltar i vårdmöten senast i det skedet då arbetsträningen börjar. Kommunikationen alla emellan borde vara förutseende och vikten av en tät kontakt betonas framför allt vid förändringar. Så här kan vi undvika överlappningar och säkerställa, att alla parter har uppdaterad information om arbetet på gång. Endast med hjälp av dialog och gemensamma beslut kan vi säkerställa IPS-stödets rätta timing och individuella anpassning.  Med en smidig kommunikation och genom att IPS-arbetstränarna syns på poliklinikerna stöder vi utvecklingen av konkreta idéer. Den slutliga målsättningen är förstås, att allt fler erbjuds en möjlighet till sysselsättning.

IPS – som en del av den framtida organisationen

Att IPS-arbetsträningen får fotfäste i våra organisationers struktur är beroende av många olika faktorer. En aspekt är de kommande välfärdsområdena. Då välfärdsområden byggs upp kommer många olika sätt att organisera och erbjuda arbetsträning att växa fram. Ett exempel på en annan aspekt att beakta är att lagstiftningen idag inte direkt skapar incitament att i stor uträckning erbjuda en så här skräddarsydd tjänst

Vårt projekts sysselsättningsresultat (41,5%) överskrider all förväntan. I vår klientrespons på vintern -22 fick arbetstränarna och servicen enorm uppskattning. Det är uppenbart att IPS-arbetsträningen fungerar. Implementering och integrering är trots allt långsamma processer och vårt arbete för att främja dessa kommer att fortsätta under hösten 2022. Vårt mål är att få fortsatt finansiering till juni 2023, så att vi skall kunna göra vårt allt för att IPS-arbetsträning i framtiden erbjuds i hela Nyland.

Tack till alla er, som skapar den här förändringen med oss och stöttar oss framåt!