Ett meningsfullt jobb! Arbete och stöd genom IPS-arbetsträning!

#IPS_MielekkäästiTöihin

IPS-modellen är ett individanpassat stöd till arbete. Arbetssättet är utvecklat för personer med psykisk ohälsa. Arbete söks på den vanliga arbetsmarknaden utgående ifrån vad personen kan och vill.

HUS Psykiatrin och Nylands TE-byrå har ett gemensamt projekt vars syfte är att ta i bruk IPS-modellen samt utveckla samarbetet mellan den specialiserade psykiatrin och de arbetslivsinriktade insatserna. Du kan läsa mera om samarbetet här.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) koordinerar de lokala pilotprojekten och genomför utvärderingsforskning av IPS-verksamhetsmodellen. Du kan läsa mera om Utvecklingsprojektet IPS – Sijoita ja valmenna! på THL:s hemsida. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar regionala IPS-pilotprojekt som en del av verkställandet av den Nationella strategin för psykisk hälsa.

Aktuellt

18.6.2021
IPS har visat sig erbjuda en effektiv modell för sysselsättning. Nylands TE-byrås nyhetsbrev 2/2021 Läs mera
14.4.2021
IPS utmanar traditionell rehabilitering till arbetslivet. Lääkärilehti (på finska) Läs mera
4.3.2021
Mental ohälsa ska inte vara ett hinder för att få jobb – ny modell testas… Läs mera
Läs allt

Blogg

22.12.2021
HUS Psykiatris och Nylands TE-byrås regionala IPS-pilotprojekt har under sina nio första månader lett till… Läs mera
10.12.2021
Teamledaren stöder och uppmuntrar IPS-arbetstränarna IPS-teamledarens ansvar är omfattande och innebär daglig ledning av arbetstränare,… Läs mera
26.11.2021
Rätta åtgärder är felaktiga om de inte är rätt i tid När en människa efter… Läs mera
Läs allt

Arbete är en del av återhämtning

Arbete förbättrar livskvaliteten och minskar behovet av vård. Arbete är en väsentlig del av återhämtningen efter psykisk ohälsa. Det är en väg till jämlikhet och delaktighet.

Arbete gynnar inte enbart individens ekonomi. Att fler jobbar främjar samhällets hållbara ekonomiska utveckling.