Ett meningsfullt jobb! Arbete och stöd genom IPS-arbetsträning!

#IPS_MielekkäästiTöihin

IPS-modellen är ett individanpassat stöd till arbete. Arbetssättet är utvecklat för personer med psykisk ohälsa. Arbete söks på den vanliga arbetsmarknaden utgående ifrån vad personen kan och vill.

HUS Psykiatrin och Nylands TE-byrå har ett gemensamt projekt vars syfte är att ta i bruk IPS-modellen samt utveckla samarbetet mellan den specialiserade psykiatrin och de arbetslivsinriktade insatserna. Du kan läsa mera om samarbetet här.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) koordinerar de lokala pilotprojekten och genomför utvärderingsforskning av IPS-verksamhetsmodellen. Du kan läsa mera om Utvecklingsprojektet IPS – Sijoita ja valmenna! på THL:s hemsida. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar regionala IPS-pilotprojekt som en del av verkställandet av den Nationella strategin för psykisk hälsa.

Aktuellt

23.3.2022
Projekt för att hjälpa personer med psykisk ohälsa ut på arbetsmarknaden lyckat: ”Positivt att ha… Läs mera
30.1.2022
Psykisk ohälsa måste inte betyda arbetslöshet: ”Det här jobbet är ett mirakel!” Läs mera: Hufvudstadsbladet… Läs mera
18.6.2021
IPS har visat sig erbjuda en effektiv modell för sysselsättning. Nylands TE-byrås nyhetsbrev 2/2021 Läs mera
Läs allt

Blogg

18.3.2022
Nyckeln till IPS-arbetsträningens effekt är samarbete IPS-projektet medför ett tätt samarbete för att främja klienternas… Läs mera
25.2.2022
Vad är nyttan med IPS-arbetsträning utöver sysselsättning? I Nylands IPS-pilotförsök har nästan var fjärde person… Läs mera
18.2.2022
En IPS-arbetstränare stöder arbetsgivare mångsidigt Enhetschefen Annely Engbusk vid Lecator Oy hörde för första gången… Läs mera
Läs allt

Arbete är en del av återhämtning

Arbete förbättrar livskvaliteten och minskar behovet av vård. Arbete är en väsentlig del av återhämtningen efter psykisk ohälsa. Det är en väg till jämlikhet och delaktighet.

Arbete gynnar inte enbart individens ekonomi. Att fler jobbar främjar samhällets hållbara ekonomiska utveckling.