Käyttöehdot ja tekijänoikeudet

Yleistä

Sijoitajavalmenna-uusimaa.fi verkkosivuston ylläpidosta vastaa HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston yhteistyössä toteutuva IPS – Sijoita ja Valmenna! -alueellinen kehittämishanke.

Tekijänoikeudet

Sijoitajavalmenna-uusimaa.fi verkkosivusto on kaikkien käyttäjien vapaasti käytettävissä. Verkkopalvelussa olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat kyseiselle hankkeelle ellei toisin mainita. Verkkosivuston tekstisisältöjä voi lainata ja sivuja voi linkittää. Lähde on aina mainittava jos näin tehdään. Verkkosivun osoitteen tulee tällöin näkyä julkaisuissa muodossa www.sijoitajavalmenna-uusimaa.fi. Kuvia ja muuta graafista materiaalia ei saa käyttää.

Sivuston toiminta ja sisältöjen ajantasaisuus

Sivusto ei vaadi kirjautumista. Käyttäjä voi tarkastella sivustoa tietokoneella tai muulla päätelaitteella.

Verkkosivuston tietoja pyritään pitämään oikeellisina ja ajantasaisina. Sivuston tekninen toimivuus pyritään varmistamaan. Teknisistä syistä verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata.

Hankkeen toimijat pidättävät itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tarvittaessa tai rajoittaa niille pääsyä pakottavista syistä. Hanke ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä, eikä vastaa mistään verkkosivujensa käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Verkkopalvelusta on linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille. Hanke ei vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöistä eikä saavutettavuudesta.

Sivustolla havaituista sisältö- tai teknisistä virheistä pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osoitteeseen ips_admin@hus.fi.

Google Analytics

Google Analytics ohjelmistolla keräämme tietoa sijoitajavalmenna-uusimaa.fi-sivuston käytöstä. Seuraamme verkkosivuston toimintaa sekä sivukäyntejä (mm. suosituimmat sisällöt, käytetyimmät päätelaitteet ja istunnon kesto). Tietoja kerätään käytön tilastointia ja palvelun kehittämistä varten. Tiedoista ei voi tunnistaa tiettyä käyttäjää eikä IP-osoitetta. Kaikki kerätty tieto on anonymisoitu.

Hanke ei käytä mitään tietoja mainostamiseen. Käyttäjä voi itse hallita Googlen mainonnan kohdentamista täällä (englanniksi): https://support.google.com/ads/answer/2662856 (opens in new window, links to another website)

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin verkkosivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Saavutettavuus

Sijoitajavalmenna-uusimaa.fi-verkkosivuston saavutettavuusseloste