IPS-Toimintamalli

IPS – Sijoita ja Valmenna! -toimintamalli tarjoaa työllistymisen tukea henkilöille, joilla on mielenterveyden häiriö ja siksi haasteellista löytää itselleen sopivaa työtä. Töitä etsitään avoimilta työmarkkinoilta, henkilön osaamisen ja motivaation perusteella.

IPS – Sijoita ja Valmenna! -toimintamalli eroaa perinteisistä, osatyökykyisten työllistymistä edistävistä toiminnoista. Perinteisesti on pyritty ensin valmentamaan ja vasta sitten sijoittamaan. Nyt työn etsintä aloitetaan mahdollisimman pian. Työpaikkoja etsitään avoimilta työmarkkinoilta, työntekijän motivaation, toiveiden ja vahvuuksien mukaan. Tavoitteena on löytää ansiotyö, jossa työhönvalmennus tapahtuu pääosin työpaikalla. Tuki on yksilöllisesti räätälöity ja jatkuu niin kauan kuin tuen tarvetta on.

Lue lisää IPS – Sijoita ja Valmenna! -toimintamallista

Mikä IPS?

Kirjaimet IPS tulevat englanninkielen sanoista Individual Placement and Support. Toimintamalli on kehitetty USAssa. Suomeksi toimintamallin nimi on ”IPS – Sijoita ja Valmenna!”.

Nimi kuvaa sitä, että:

 • tuki perustuu henkilön tarpeisiin ja toivomuksiin
 • työn etsiminen aloitetaan varhain valmennuksen alussa
 • kohdentuu työn löytämiseen ja työssä pysymiseen
 • työhönvalmennus tapahtuu suurilta osin työpaikalla

IPS-työhönvalmennus toteutuu tiiviissä yhteistyössä psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen kanssa

The IPS Employment Center

IPS-työhönvalmentaja

 • tukee asiakasta työllistymisen kaikissa vaiheissa
 • keskittyy etenkin työllistymisen jälkeiseen tukeen
 • tukee tiiviisti asiakasta, työnantajaa ja työyhteisöä
 • tekee tiivistä yhteistyötä hoitotahon kanssa
 • neuvottelee asiakkaan eduista myös laajemmin palvelujärjestelmissä

Menestystekijät

 • Avoimuus kaikille, joiden henkilökohtainen tavoite on työllistyminen palkkatyöhön
 • Vapaaehtoisuus, palvelu perustuu asiakkaan omiin toiveisiin ja tarpeisiin
 • Työn etsimisen painottaminen avoimille työmarkkinoille.
 • Työn etsiminen käynnistetään nopeasti, valmennuksen alettua
 • Saman työhönvalmentajan osallistuminen työllistymisen tuen kaikkien vaiheiden toteuttamiseen
 • Palvelun yksilöllinen räätälöinti asiakkaan toiveiden ja osaamisen mukaan
 • Palvelun jatkuminen niin kauan kuin tarvetta on
 • Tiivis yhteistyö työnantajien kanssa
 • Tiivis yhteistyö hoitotahon kanssa
 • Taloudellisten tukien ohjaus ja neuvonta

IPS-toimintamalli on otettava nykyistä laajempaan käyttöön

IPS – Sijoita ja Valmenna! -toimintamalli on ainoa näyttöön ja kansainväliseen tutkimustietoon perustuva tuetun työllistymisen muoto. Tästä huolimatta IPS – toimintamallia ei ole aiemmin otettu laajaan käyttöön Suomessa.

Tutkimustulokset muista maista osoittavat, että mallilla on päästy 2–3 kertaa muita työllistymisen ja työhön kuntoutumisen tukipalveluja parempiin tuloksiin samansuuntaisilla kustannuksilla.

Hankkeemme tavoitteena on ottaa toimintamalli käyttöön, luoda edellytykset toimintamallin jatkuvalle käytölle. Toimintamalli pyritään levittämään myös nykyistä laajempaan käyttöön.

Lue lisää:

IPS – Sijoita ja valmenna! -toimintamallin soveltamisen mahdollisuudet Suomessa

Selvitys sijoita ja valmenna mallin (IPS-mallin) tuloksista ja toimeenpanosta (pdf)

IPS-Näyttöön perustuva työllistyminen

The IPS Employment Center

Työmarkkinat eivät ole tasavertaiset

Vakaviin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden heikko osallisuus työelämässä ei selity yksinomaan työkyvyn laskulla. Mielenterveyden häiriöihin sairastuneet henkilöt eivät tällä hetkellä saa yhdenvertaista mahdollisuutta löytää ansiotyötä.

YHTEINEN HANKE UUDELLAMAALLA

HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston yhteinen hanke on osa laajempaa THLn koordinoimaa IPS  -Sijoita ja Valmenna! -kehittämishankekokonaisuutta.

Alueellisten IPS-kokeilujen koordinoinnin lisäksi THL tutkii toimintamallin käyttöönottoa ja tuloksellisuutta. Toiminnalla toteutetaan Kansallista mielenterveysstrategiaa.

Hankkeellamme on STMn rahoitus vuosille 2020-2022. Toimimme tiiviissä yhteistyössä monien HUS Psykiatrian työryhmien kanssa. Hankkeemme valmennukseen voi ohjautua näistä. Helsingin kaupungilla on oma alueellinen IPS-hanke. Lue lisää tästä.

HUS Psykiatrian ja TE-toimiston hankkeessa kehitämme kahta yhteistyömallia:

IPS -työhönvalmennus toteutuu tiiviissä yhteistyössä psykiatrisen hoidon ja TE-palvelujen kanssa siten, että:

 1. työhönvalmentajat työskentelevät osana HUS Psykiatriaa
 2. työhönvalmentajat työskentelevät osana Uudenmaan TE-toimistoa

HUSin työntekijä miten sinä voit edistää työllistymistä?

Hankkeemme valmennukseen voi ohjautua niistä työryhmistä, jotka toimivat kanssamme yhteistyössä. Erillistä arviointia ei tarvita. Ole meihin yhteydessä ja täyttäkää kiinnostuneen henkilön kanssa lähete. Tärkein sisäänottokriteeri on henkilön oma halu työllistyä. Tiedämme, että työllistyminen tukee hyvinvointia ja edistää kuntoutumista.

Sinulta ammattilaisena toivomme kohtaamiesi henkilöiden rohkaisua ja motivointia työelämään.

Hankkeemme on kaksivuotinen. Hankkeen loputtua tavoitteenamme on, että IPS – toimintamallista on muodostunut osa organisaatioidemme toimintaa. Viimeistään tällöin laajennamme myös kohderyhmäämme.

Yhteistyö kanssasi

Työhönvalmentajamme kertovat mielellään enemmän IPS – toimintamallin mukaisesta työstä, sen edellytyksistä ja mahdollisuuksista. Kun kaikki osapuolet tietävät mihin ryhtyvät, voidaan tehdä sopimus yhteistyöstä ja aloittaa IPS – toimintamallin mukainen työhönvalmennus. Ota meihin yhteyttä.

Tähtäimessä yhdenvertaisuus

IPS- Sijoita ja valmenna! -toimintamalli tähtää työnhakijan osallisuuteen ja yhdenvertaiseen työllistymiseen. Tavoitteena on varmistaa erilaisille työnhakijoille tasa-arvoiset oikeudet ja tasa-arvoinen asema työmarkkinoilla.