We collaborate with several psychiatric teams within HUS Psychiatry. The city of Helsinki also has a regional try-out. Read more here.

Please contact us to find out more about our project and collaboration:

Project manager
Tove Lassenius
040 5947252
tove.lassenius@hus.fi

Teamleaders:

Lillie Hogan
0405366151,
lillie-marie.hogan@hus.fi

Henna-Marita Salmensuo
0295 040 456,
henna-marita.salmensuo@te-toimisto.fi

Contact details to the co-ordinating IPS – Individual Placement and Support project:

Project manager Helka Raivio
029 524 7183, helka.raivio@thl.fi
IPS – Sijoita ja valmenna! –kehittämishanke

Read more about IPS:

The IPS Employment Center

Individual Placement and Support offers route to employment for people with severe mental health conditions

The Individual Placement and Support (IPS) program forms part of the Australian Government’s broader Youth Employment Strategy.

See a Journey into employment through Individual Placement and Support (video)

Individual Placement and Support offers route to employment for people with severe mental health conditions (video)

Listen to The Australian IPS Program Litterature review 2020

Read more about equality

Read about benefits of diversity:

The other diversity dividend

In Finnish and Swedish:

IPS-työhönvalmennuksella vauhtia mielenterveyshäiriöitä sairastavien henkilöiden työllistymiseen

IPS – Sijoita ja valmenna! -toimintamallin soveltamisen mahdollisuudet Suomessa

Selvitys sijoita ja valmenna mallin (IPS-mallin) tuloksista ja toimeenpanosta (pdf)

IPS-Näyttöön perustuva työllistyminen

Individanpassat stöd till arbete

Individanpassat stöd ger bättre chans till arbete

Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning

Det finns olika tjänster och stöd som främjar arbetsförmågan

Mångfald – därför är det viktigt

Menestystä monimuotoisuudesta – elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen (pdf)

Yle Uutiset: Helsinki tahtoo olla työnantajien edelläkävijä yhdenvertaisuudessa