Uusimmat artikkelit

21.1.2022
Tukea löytää sopiva reitti ja sopiva tasapaino Hanna aloitti työt henkilökohtaisena avustajana syyskuussa -21. Idea… Lue lisää
19.1.2022
MONIAMMATILLISUUTTA METSÄSTÄMÄSSÄ, RAJAPINTOJA RAKENTAMASSA Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa asiakkaat on kohdattava kokonaisvaltaisesti. Asiakkaat ovat hoidossa sairauksien ja… Lue lisää
17.1.2022
Etuuksien saajasta verojen maksajaksi – palveluiden pirstaleisuus tulevaisuuden soten haasteena Vakaviin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden… Lue lisää
14.1.2022
Toimijuuden tukemista sekä roolien ja palveluiden räätälöintiä TE-toimiston IPS-työhönvalmentajana Työskentelen IPS-työhönvalmentajana sekä valmennuksessani olevien henkilöiden… Lue lisää
22.12.2021
IPS-TYÖHÖNVALMENNUKSELLA ON SAAVUTETTU ERINOMAISIA TULOKSIA HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston IPS-aluepilotissa on yhdeksän ensimmäisen kuukauden… Lue lisää
Blogi

Toimijuuden tukemista sekä roolien ja palveluiden räätälöintiä TE-toimiston IPS-työhönvalmentajana

Raimo Niemelä on
IPS-työhönvalmentaja TE-toimiston tiimissä

Työskentelen IPS-työhönvalmentajana sekä valmennuksessani olevien henkilöiden TE-toimiston vastuuvirkailijana. Työni on monipuolista, haastavaa ja palkitsevaa. Edistän pääasiassa asiakkaitteni/valmennettavieni asioita ja toimin erilaisissa työryhmissä aktiivisena jäsenenä. Työhöni sisältyy paljon muutakin, sillä tutkimus – ja kehittämishankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on onnistua integroimaan kansainvälisesti tutkittu ja todistetusti vaikuttava, yksilöllinen Sijoita ja Valmenna – työhönvalmennus osaksi suomalaista palvelujärjestelmää.  

Ennen IPS-työhönvalmennuksen aloitusta on tärkeää, että kerron olennaisen tiedon työhönvalmennuksesta kiinnostuneille asiakkaille. IPS-työhönvalmennuksen alkaessa otan henkilön asiakkuuden TE-toimistossa hoitaakseni. Näin voin yksinkertaistaa valmennettavani asiointia TE-toimiston osalta, vältämme  tarpeettoman, useiden eri henkilöiden kanssa asioimisen ja valmennettava saa näin paremman asiakaspalvelukokemuksen. Vastuuvirkailijan rooliin kuuluu, että päivitän valmennettavani työllistymissuunnitelmaa ja huolehdin siitä, että kerron hänelle kaiken tarvittavan työnhakijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyen. Näin pystyn tukemaan valmennettavani toimijuutta ja kunnioitan hänen itsemääräämisoikeuttaan monellakin tavalla.

IPS-työhönvalmennuksen ensimmäisillä tapaamisilla käymme läpi IPS toimintamalliin kuuluvaa ammatillista profiilia. Ammatillinen profiili antaa tarkempaa tietoa motivaatiosta, työkyvystä, voimavaroista ja työ/koulutuskokemuksesta. Teemme yhdessä työnhakudokumentit riittävän hyviksi, jotta parannamme työnhaun onnistumisen mahdollisuuksia. Riippuen valmennettavan toiveista, työhönvalmentaja voi auttaa työhakemusten laatimisessa eri tavoin. Toisille riittää palautteen saaminen ja toisten kanssa hakemukset tehdään tiiviimmin yhdessä. Hakemusten tekeminen on osa haastatteluun valmistautumista ja hakijan omien vahvuuksien ilmaisun harjoittelemista.

Tavoitteena pysyvät työsuhteet, joissa työnantajan ja työntekijän toiveet kohtaavat

Parhaimmillaan työnantajien kohtaaminen etenee kutakuinkin niin, että olen onnistunut ottamaan selvää työnantajasta olennaisia seikkoja. Ensimmäisellä tapaamisella vain esittäydyn ja onnistun sopimaan ajan, jolloin voimme jutella hiukan enemmän. Toisen tapaamisen tarkoituksena on tutustua työnantajaan, hänen toimintaansa ja kuulla esimerkiksi visiosta, missiosta ja kilpailullisista tekijöistä. Näiden pohjalta voi jo hahmottaa ihan konkreettisestikin minkälaisia työnmuokkaamisen mahdollisuuksia työnantajalla olisi, mikäli osoittautuisi, että minulla tulevaisuudessa olisi soveltuva hakija esitellä. Aikaisintaan kolmannella tapaamisella ehdotan soveltuvaa työnhakijaa tiettyyn tehtävään tai pyrin saamaan työnantajan tutustumaan hakijan hakudokumentteihin mahdollista työnräätälöintiä ajatellen.

Rauhallisesti etenemällä työnantaja saa mahdollisuuden sulatella tapaamisten teemoja ja miettiä kysymyksiä IPS-työhönvalmentajalle. Tarpeen mukaan, mikäli keskustelut sivuavat sellaisia työnantajan tarpeita, joihin en voi IPS-työhönvalmennuksen osalta vaikuttaa, kerron myös TE-toimiston ja ELY-keskuksen palveluista. Työnantajia monesti kiinnostaa esimerkiksi työkokeiluasiat ja palkkatuki, joita työhönvalmennuksessa voidaan hyödyntää tapauskohtaista harkintaa käyttäen. TE-toimiston työhönvalmentajana minulla on mahdollisuus tehdä nopeitakin päätöksiä ja puoltaa työkokeilua, jos se on valmennettavan kannalta tarkoituksenmukaista ja tosiasiallisesti työllistymistä edistävä tekijä.

IPS on valmennuksen toteutuksen suhteen hyvin räätälöityä ja yksilöllistä. Riippuen työnhakijasta, työnantajasta ja yrityskulttuurista on monenlaisia tapoja toteuttaa työhönvalmennusta käytännössä. Joillekin sopii, että työhönvalmentaja on työntekijän tukena työpaikalla esimerkiksi perehdytyksessä, varmistamassa että työ lähtee sujumaan hyvin. Toisille työyhteisöille on luontevampaa huolehtia perehdytyksestä ja sen seurannasta itse.

Työhönvalmennus on pitkä prosessi. Huomaan työni olevani erittäin rikasta, antoisaa ja opettavaista. Erityisesti innostavaa on monipuolinen tiedonhankinta, tutustuminen laajaan yhteistyöverkostoon sekä valmennettavien ja työnantajien kanssa toimiminen arkisissa toimintaympäristöissä. Itselleni on erityisen mieluista työskentely luonnollisissa ympäristöissä, vaikuttavimmillaan pääsemme olemaan samassa tilassa tapahtuvissa kohtaamisissa. Tämä on hieman poikkeuksellista TE-toimiston normaaleihin työkäytänteisiin nähden, itselleni erittäin sopivaa ja opettavaista.

Raimo Niemelä, IPS-työhönvalmentaja, TE-toimiston tiimi