Uusimmat artikkelit

2.12.2022
Ellei valmennus etenekään niin kuin Strömsöössä? Joskus IPS-työhönvalmentaja löytää paikkansa helposti valmennettavan tukena ja matka… Lue lisää
25.11.2022
We’re not in paradise  Kaikki alkoi jo alakoulusta. Minulla ei ollut montaa kaveria. Olin ujo… Lue lisää
4.11.2022
KUNTOUTUMISENI TÄRKEIN TEKIJÄ ON OLLUT TYÖTOIMINTA Olen 30-vuotiaaksi elänyt ihan normielämää, aika vauhdikasta tosin. Töitä… Lue lisää
21.10.2022
Tietoa IPS-työhönvalmennuksesta myös saamen kielellä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos järjestää IPS-kehittämishankkeen aikana opintomatkoja käynnissä olevien… Lue lisää
7.10.2022
Mahdollisuuksien hanke! Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos järjestää IPS-kehittämishankkeen aikana opintomatkoja käynnissä olevien alueellisten IPS-kokeilujen yksiköihin.… Lue lisää
Blogi

IPS-työhönvalmentaja avaa uusia mahdollisuuksia jalkautumalla ja verkostoitumalla aivan uudella tavalla

Kirsi Holm

HUSin tiimissä IPS-työhönvalmentajana toimiva Kirsi Holm opiskeli aikuisiällä sairaanhoitajaksi oltuaan pitkään yrittäjänä ja sitä ennen tiedotussihteerinä. Toimittuaan useamman vuoden Kellokoskella osastotyössä hän kertoo odottaneensa jo jonkin aikaan työtä, jossa voisi yhdistää kaikkea osaamistaan ja kokemustaan. ”Pidin entisestä työstäni, mutta lukiessani IPS-hankkeen hakuilmoitusta se kolahti heti: nyt on sellainen juttu, johon haluan mukaan! Tykkään verkostoitumisesta, markkinointityöstä ja viestinnästä. Työhönvalmentajan työ, hanketyön haasteista huolimatta, vastaa toivomuksia enemmän kuin saatoin hakiessa uskoa.”, Kirsi toteaa. Hän jatkaa naurahtaen: ” Jos joku luulee, että meille työhönvalmentajille tulee lähetteitä ja sitten vaan tehdään työhönvalmennusta, niin harhaan menee!”

Verkostoituminen on tärkeä osa työhönvalmentajan työtä

Laatukriteerit ohjaavat työhönvalmentajia tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua ja verkostoitumaan niin työnantajien kanssa kuin valmennuksessa olevien henkilöiden muiden työllistymistä edistävien tahojen kanssa. Kirsi kertoo, että IPS-työhönvalmentaja kokoaa yhteen valmennettavan ympärillä toimivat tahot tavalla, jota yksikään muu toimija ei tee. ” IPS-työhönvalmentaja on yhteydessä esimerkiksi hoitavaan tahoon, eläkevakuutusyhtiöön, TE-toimistoon tai kuntakokeiluun, ammattiliittoon, KELAan, asumisyksikköön, päivätoimintayksikköön, omaisiin, entisiin työnantajiin”, Kirsi luettelee.  ”Paketti on valtava.”, hän jatkaa ja toteaa vielä, että verkostoituminen vaatii paljon oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä.

Yksittäisen valmennettavan näkökulmasta työhönvalmentajan verkostoituminen on tärkeää, jotta vältetään päällekkäinen työ ja, jotta eri tahojen kuntoutus- ja palvelusuunnitelmiin saadaan työllistymisen tavoite ja IPS-työhönvalmennuksen käynnistyminen näkyviin. Tällä hetkellä tosiasia on, että yhteydenpito ei aina toteudu. ”Työhönvalmentajien tiimissä olemme huomanneet, että meitä ei aina muisteta kutsua mukaan valmennuksessa olevien henkilöiden tapaamisiin, joissa päivitetään kuntoutussuunnitelmaa. Silloin ei työhönvalmennus yleensä myöskään näy suunnitelmassa.”

IPS-työhönvalmentajan näkökulmasta Kirsi toteaa verkostoitumisen olevan tärkeää toisaalta IPS-tiedon levittämisen osalta, toisaalta oman ymmärryksen laajentamisen osalta. ”On paljon vaihtoehtoja, polkuja ja palveluita joista ei tiedä. Ne ilmenevät itselle vasta kun kohtaa henkilön, jonka kanssa keskustella ja jolta kysyä. Jalkautuessa avautuu aivan uusia näkökulmia ja ideoita.” Työnantajien keskuudessa Kirsi haluaa levittää tietoisuutta sekä täsmätyökykyisyydestä että IPS-työhönvalmennuksesta. ”Välillä huomaa ymmärryksen olevan vielä niin lapsenkengissä. Yllättävän monet työnantajat ihmettelevät, että pitäisi palkata joku osa-aikaiseksi, sovelletuin tehtävin.”

Yhdessä verkostoituen!

Työkaverin tuki ja näkökulmat ovat tärkeä osa IPS-työhönvalmennusta. Yhteistyötä voisi kehittää entisestään: ”Verkostoja olisi hyvä rakentaa systemaattisemmin työkaverin kanssa.” sanoo Kirsi. Palaverit muiden organisaatioiden työvalmentajien kanssa puolestaan voisivat avata uusia työllistymismahdollisuuksia kaikille. Verkostoitumisen myötä myös tiedon ja työllistymisen tuen valtava tarve on ilmennyt Kirsille. Tulevaisuudessa IPS-työhönvalmentajia tulisi olla laajasti eri palveluissa, joissa jalkautuvan työhönvalmennuksen toteuttaminen on mahdollista. Oman organisaationsa näkökulmasta Kirsi toteaa ytimekkäästi: ”IPS:n tervehdyttävä näkökulma on tärkeä vastapaino psykiatrian hoitokeskeisyydelle”.

”Työhönvalmentajan matkassa”-juttusarjassa voit seurata työhönvalmentajiemme kokemuksia työarjestaan.