Uusimmat artikkelit

15.10.2021
Työllistyminen IPS-työhönvalmennuksen tuella Hanna oli ensimmäisten joukossa, jotka keväällä 2021 aloittivat IPS-työhönvalmennuksessa HUS Psykiatrian ja… Lue lisää
4.10.2021
Työllistymisen monet reitit ja verkostot Monet, hyvin erilaiset tekijät voivat vaikeuttaa kenen tahansa työllistymistä. Mikäli… Lue lisää
17.9.2021
Työelämään siirtyminen on suuri elämänmuutos Minua kiehtoo muutos. Työhönvalmennuksessa ollaan muutoksen ytimessä. IPS-menetelmässä puoleensa vetää… Lue lisää
30.8.2021
Työllistyminen on monimuotoisen yhteistyön tulos Tiivis yhteistyö hoitotahon kanssa on sekä IPS-hankkeen tärkeä tavoite, että… Lue lisää
18.8.2021
Mielenterveyden häiriöihin sairastuneita ihmisiä syrjitään syyttä työelämässä Valtaosa työntekijöistä Suomessa ei kerro työyhteisölle mielenterveydenhäiriöstään eivätkä… Lue lisää
Blogi

Työllistymisen monet reitit ja verkostot

Monet, hyvin erilaiset tekijät voivat vaikeuttaa kenen tahansa työllistymistä. Mikäli on sairastunut mielenterveyden häiriöön, on lukuisia tekijöitä, jotka lisäksi voivat johtaa työllistymisyritysten epäonnistumiseen, viime vuosien pandemiasta puhumattakaan. Psykoosisairauteen sairastuneen henkilön työllistyminen on mahdollista, mutta valitettavan harvinaista. Monilla vakaviin mielenterveydenhäiriöihin sairastuneilla henkilöillä työkokemus on vähäistä ja työssäolosta on kulunut pitkä aika. Jotkut eivät ennättäneet työelämään ennen sairastumistaan. IPS – työhönvalmennuksen pääasiallinen sisäänottokriteeri on halu tai motivaatio työllistyä. Henkilölle, jolla on vain pieni kokemus työssäolosta voi tämä vaatimus olla yllättävän suuri.

IPS-työhönvalmentaja Hanna Toivoniemi

IPS-työhönvalmentaja Hanna Toivoniemi on koulutukselta toimintaterapeutti ja työskennellyt viimeiset kahdeksan vuotta aikuispsykiatrian poliklinikalla. Hän kertoo, että IPS-työhönvalmentajan työssä häntä kiehtoo laatukriteereiden ohjaama laaja verkostotyö ja sen tuomat mahdollisuudet monialaiseen yhteistyöhön valmennettavan, hänen lähiverkostonsa, työnantajien, kuntoutustahon sekä monien valmennettavien elämään kuuluvien yhteistyötahojen kanssa. ”Yhteistyö eri tahojen kanssa muotoutuu sitä myöten, kun valmennettavan kanssa laaditaan suuntaviivat työhönvalmennukselle”, Hanna kertoo. Hänen kohdalla viimeaikoina hyvin ajankohtaiseksi on noussut yhteistyö Klubitalon kanssa.

Ellei ole työkokemusta, voi olla vaikea tietää haluaako työllistyä

Kuten IPS-toimintamallin viitekehyksessä, niin myös Klubitalon toiminnassa korostuu työ osana toipumista. Hannalle Klubitalon vahvuutena on näyttäytynyt yhteisön yhdenvertaisuus ja ilmapiiri. ”Erityisen suuren vaikutuksen teki kuulla henkilön pohtivan sitä, kuinka suuri vaatimus ’motivaatio työllistyä’ onkaan. Henkilö totesi, että koskaan ei ole ollut sellaista tahoa tai ketään, jonka kanssa rauhassa käydä keskustelua ja pohtia työllistymistä, että haluaako työelämään. Hän pohti, että nyt hänen yhtäkkiä tulisi tietää, haluaako hän työhön.” Hanna kertoo.

”IPS- työhönvalmennuksen alkaessa kartoitetaan yhdessä henkilön toiveita, tavoitteita, motivaatiota, voimavaroja, vahvuuksia ja haasteita. Joskus tämän myötä tulee myös henkilölle itselleen ilmi, ettei omaa motivaatiota työn hakuun ja työn tekoon vielä ehkä olekaan ja toisinaan motivaation esteenä on pelko muutosta kohtaan”, Hanna kuvaa. Ja vaikka ensisijainen toive ja tavoite olisikin työllistyä avoimille työmarkkinoille, on Hanalle ilmennyt, että työhönvalmennuksen räätälöinti voi olla sitä, että työhönvalmentaja kulkee työnhakijan rinnalla hyvinkin yksilöllistä reittiä, kunnes työ avoimilta työmarkkinoilta löytyy ja tuen tarve hiljalleen vähenee. ”Näen työhönvalmentajan työhön kuuluvaksi tukea henkilöä osallistumisen, osallisuuden ja sitoutumisen tavoitteissaan, mikä tukee vahvasti myös työelämätaitojen harjoittelua ja kehittymistä”, Hanna toteaa. Joidenkin tavoite on osoittautunut olevan käydä säännöllisesti Klubitalolla ja päästä sitä kautta Klubitalon siirtymätyöhön. ”Klubitalon sosiaalinen ja fyysinen ympäristö voi olla tuttu ja siirtymätöihin pääseminen voi tuntua askeleena hieman pienemmältä ja turvallisemmalta kuin avoimet työmarkkinat, varsinkin silloin kun työkokemusta on hyvin vähän tai ei lainkaan”, Hanna jatkaa.

Kuulumisella yhteisöön voi henkilön näkökulmasta olla muitakin moniulotteisia mahdollisuuksia. ”Sairastumisen myötä voi kokea muuttuneensa ihmisenä. Ei ehkä koe olevansa sama henkilö. Silloin on osattava asemoitua uudelleen työyhteisön jäsenenä. Ympäristöllä on tässä muutoksessa valtava vaikutus”, Hanna kertoo.

IPS-työhönvalmennuksen tuella askel kerrallaan eteenpäin

Siirtymätyö on määräaikainen (3kk) ja Klubitalon käytänteiden mukaan perehdytyksen työhön antaa edellinen siirtymätyöntekijä. Klubitalolla ei ole työhönvalmennusta ja Hanna on sopinut, että mikäli hänen työhönvalmennuksessa oleva henkilö hakeutuu Klubitalon kautta siirtymätyöhön, voi Hanna, valmennettavan niin toivoessa, tukea IPS-työhönvalmennuksen keinoin. Hän toteaa, että IPS-työhönvalmentajan on yhdessä valmennettavan kanssa vähintäänkin perusteltua pitää silmällä paikallista työpaikkatilannetta, jotta myös siirtymätyön jälkeinen työ löytyisi.

Hanna kertoo, että myös Klubitalolla arvostetaan yhteistyötä. Parhaimmillaan yhteistyö täydentää kummankin tahon palvelua ja edistää henkilön työllistymistä ja työssä onnistumista. Hanna toteaa siirtymätyön olevan hyvä mahdollisuus etenkin, mikäli henkilö on hyvin epävarma pystymisestään. Joidenkin voi olla hyvin vaikea tunnistaa osaamistaan ja vahvuuksiaan, joita tuoda näkyviin ansioluettelossaan. ”Klubitalon siirtymätyö on oikea, konkreettinen työkokemus, jonka saa merkitä ansioluetteloonsa”, sanoo Hanna.

Jatkossa Hanna näkee paljon hyötyjä yhteydenpidossa IPS-työhönvalmentajan ja Klubitalon välillä. Sekä yksittäisillä IPS- työhönvalmentajilla että HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston aluepilotilla voisi olla paljon opittavaa Klubitalon yhteisöllisyydestä. Hanna pohtii erityisesti sitä, mitä voisimme oppia Klubitalon yhteisön vertaistuellisesta osaamisesta, etenkin nyt kun hankkeessa suunnittelemme vertaistukea työllistymiseen?

”Työhönvalmentajan matkassa”-juttusarjassa voit seurata työhönvalmentajiemme kokemuksia työarjestaan.