Uusimmat artikkelit

15.10.2021
Työllistyminen IPS-työhönvalmennuksen tuella Hanna oli ensimmäisten joukossa, jotka keväällä 2021 aloittivat IPS-työhönvalmennuksessa HUS Psykiatrian ja… Lue lisää
4.10.2021
Työllistymisen monet reitit ja verkostot Monet, hyvin erilaiset tekijät voivat vaikeuttaa kenen tahansa työllistymistä. Mikäli… Lue lisää
17.9.2021
Työelämään siirtyminen on suuri elämänmuutos Minua kiehtoo muutos. Työhönvalmennuksessa ollaan muutoksen ytimessä. IPS-menetelmässä puoleensa vetää… Lue lisää
30.8.2021
Työllistyminen on monimuotoisen yhteistyön tulos Tiivis yhteistyö hoitotahon kanssa on sekä IPS-hankkeen tärkeä tavoite, että… Lue lisää
18.8.2021
Mielenterveyden häiriöihin sairastuneita ihmisiä syrjitään syyttä työelämässä Valtaosa työntekijöistä Suomessa ei kerro työyhteisölle mielenterveydenhäiriöstään eivätkä… Lue lisää
Blogi

Työelämään siirtyminen on suuri elämänmuutos

Aino Jalonen työskentelee IPS-työhönvalmentajana HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston aluepilotissa, TE-toimiston tiimissä.

Minua kiehtoo muutos. Työhönvalmennuksessa ollaan muutoksen ytimessä. IPS-menetelmässä puoleensa vetää sen ideologia, jonka johtotähtenä on toipumisorientaatio. Asiakkaan oma halu astua työelämään on IPS-työhönvalmennukseen ohjautumisen ainoa kriteeri ja riittää perusteeksi lähetteeseen. Valmennus on asiakkaalle täysin vapaaehtoista, joka on yhteistyön lähtökohtana hedelmällinen ja muutoksen edistämisen kannalta oleellinen, sillä jonkinasteinen muutoshalukkuus on jo olemassa. Vapaaehtoisuus tukee myös motivaatiota – työskentelemme yhdessä mielekästä tavoitetta kohti ja asiakas voi milloin tahansa lopettaa valmennuksen niin halutessaan.

Mitä tässä yhteydessä tarkoitan muutoksella ja miten se liittyy IPS-työhönvalmennukseen? Työelämään siirtyminen on suuri elämänmuutos. Asiakkaat ovat voineet olla pidemmän aikaa pois työelämästä ja palaaminen on merkittävä muutos myös henkisesti. Tukitoimiin voi kuulua esimerkiksi arjen rutiinien muuttamista, ajattelun tai uskomusten haastamista, minäpystyvyyden tukemista, oman suunnan pohtimista ja tekemisen tasolla aktivoitumista melko nopeasti (CV, hakemus, työnantajatapaamiset…). Moni asia voi huolestuttaa tai jännittää, kuten tulevat työhaastattelut, arjen aikatauluttaminen, työyhteisöön sopeutuminen ja oma jaksaminen. Universaaleja asioita siis – kukapa ei haluaisi työyhteisöön sopeutua, jännittäisi työhaastattelua tai miettisi miten jaksaa uutta elämänrytmiä. Kynnys kasvaa kuitenkin suhteessa aikaan.

Työhönvalmennuksessa pyritään rakentamaan luottamussuhde, jossa myös muutosprosessiin liittyvistä haasteista voi jutella luottamuksellisesti. Keskiössä on toipumisorientaatioon kytkeytyvä voimavarakeskeisyys eli vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen, sekä monipuolisen tukiverkoston rakentaminen ja asiakkaan itseohjautuvuuden vahvistaminen. Teemmekin tiiviimpää yhteistyötä tarvittaessa hoitotiimin kanssa ja säännölliset palautekeskustelut avoimessa dialogissa hoitotiimin, asiakkaan ja valmentajan kanssa ovat olennainen osa IPS-menetelmää. Olemme saaneet valmennettavien kanssa paljon onnistumisia ja ylittäneet suuriakin sisäisiä esteitä. Eräs valmennettava sanoi, että halusi valmennukseen kovasti mukaan, mutta jännitti niin paljon tulevia työhaastatteluja, että se oli osallistumisen esteenä alussa. Halu ylitti lopulta kuitenkin jännityksen ja hän aloitti valmennuksen. Valmistauduimme haastatteluihin huolellisesti yhdessä. Yksi haastatteluista päättyi onnellisesti ja hän aloittaa syksyllä mieleisessään paikassa työt. Valmennus jatkuu ja teemme yhdessä työskentelyn ajan tukisuunnitelman. Etenemistä tapahtuu tapaamisten välissä paljon. Kiitän asiakkaita luottamuksesta jakaa valmennuksessa myös haasteita, jolloin niitä on mahdollista yhdessä kohdata ja työstää.

Olen uramuutoksen polulla itsekin; psykologian aineopinnot ovat loppusuoralla, valmistun kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi ensi kesänä ja tässä kuussa sosionomiksi, erikoistuen mielenterveys-, trauma- ja kriisityöhön sekä kuntouttavaan työhön. Aiemmalta koulutukseltani olen kansainvälisen liiketalouden tradenomi. Työni on kuljettanut minua eri maihin ja kulttuureihin konsultiksi sekä viestintä- ja yhteisöasiantuntijaksi. Nykyisten opintojeni kautta päädyin työskentelemään tuetun työllistymisen palveluissa pitkään Suomessa asuneiden, maahan muuttaneiden henkilöiden kanssa, kunnes siirryin maaliskuussa tähän kehityshankkeeseen. Monipuolinen työkokemus ja koulutustausta ovat minulle merkittävä voimavara tässä työssä ja tukee onnistumista. Jatkuva koulutus ja työnohjaus tuo varmuutta sekä kasvua omaan työhönvalmennukseen, mutta eniten opettaa kuitenkin jokainen vuorovaikutustilanne asiakkaan, työnantajan, hoitotiimin ja kollegoiden kanssa. Olen jokaisesta valmennettavasta todella ylpeä. He uskaltavat lähteä rohkeasti muutosta kohti kukin omalla rytmillään ja tyylillään, sitä on ilo olla tukemassa.

”Työhönvalmentajan matkassa”-juttusarjassa voit seurata työhönvalmentajiemme kokemuksia työarjestaan.