Uusimmat artikkelit

21.1.2022
Tukea löytää sopiva reitti ja sopiva tasapaino Hanna aloitti työt henkilökohtaisena avustajana syyskuussa -21. Idea… Lue lisää
19.1.2022
MONIAMMATILLISUUTTA METSÄSTÄMÄSSÄ, RAJAPINTOJA RAKENTAMASSA Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa asiakkaat on kohdattava kokonaisvaltaisesti. Asiakkaat ovat hoidossa sairauksien ja… Lue lisää
17.1.2022
Etuuksien saajasta verojen maksajaksi – palveluiden pirstaleisuus tulevaisuuden soten haasteena Vakaviin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden… Lue lisää
14.1.2022
Toimijuuden tukemista sekä roolien ja palveluiden räätälöintiä TE-toimiston IPS-työhönvalmentajana Työskentelen IPS-työhönvalmentajana sekä valmennuksessani olevien henkilöiden… Lue lisää
22.12.2021
IPS-TYÖHÖNVALMENNUKSELLA ON SAAVUTETTU ERINOMAISIA TULOKSIA HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston IPS-aluepilotissa on yhdeksän ensimmäisen kuukauden… Lue lisää
Blogi

Työllistyminen on monimuotoisen yhteistyön tulos

Tiivis yhteistyö hoitotahon kanssa on sekä IPS-hankkeen tärkeä tavoite, että itse toimintamallin peruskiviä.

IPS:n laatukriteerien mukaan tavoitteena on, että IPS-työhönvalmentajat viikoittain osallistuvat hoitotiimin kokouksiin. Lisäksi laatukriteereissä suositellaan, että työhönvalmentajien toimitilat sijaitsevat hoitotiimin tilojen välittömässä yhteydessä tai vähintään
niiden läheisyydessä. Työhönvalmentajien vastuulla on lisäksi kiinnittää hoitotiimin huomio
myös työhönvalmennuksen ulkopuolella olevien henkilöiden työllistymiseen.

Myös kansainvälisissä tutkimuksissa yhteistyö hoitotahon kanssa näyttäytyy työhönvalmennusta tukevana. Kuten niin monen muun kuntoutusmuodon kohdalla, myös IPS-työhönvalmennus toimii parhaiten, kun se on osa laajempaa ja kokonaisvaltaista psykiatrista kuntoutusta.

Liisa Kilpi

Kun IPS-työhönvalmentajat Susanna Mustalahti HUSin tiimistä ja Liisa Kilpi TE-toimiston tiimistä, yhdessä pohtivat alkutaipalettaan hankkeessa nousee sekä heidän välinen yhteistyö että yhteistyö hoitotahon kanssa keskeiseen asemaan.

Liisalla on restonomin (AMK) sekä hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus. Aikaisemmista töistään, Vantaan kaupungilla ja TE-toimistossa, hänellä paljon kokemusta työhönvalmennuksesta ja työnantajayhteistyöstä.

Susanna Mustalahti

Susanna on koulutukseltaan toimintaterapeutti. Hänellä on työkokemusta sekä osastotyöstä että nuorisopsykiatrialta. Hän on toiminut pitkään apulaistutkijana Fimeassa.

Erilaisista ammatillisista taustoistaan huolimatta Susanna ja Liisa kokevat tekevänsä valmennusta hyvin samoilla periaatteilla. ”Uskon, että meillä on melko samanlainen työote Susannan kanssa”, kertoo Liisa. ” Rivakka tapa tarttua tehtäviin ylipäätään. Asiakkaan parasta toivova ja empaattinen työote.” toteaa Susanna.

Erilaisuudet rikastuttavat yhteistyötä

Sekä Liisa että Susanna ovat yhtä mieltä siitä, että HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston aluepilotissa kahden organisaation osaamisen yhdistäminen on suuri mahdollisuus. Eri taustat ja osaaminen ovat rikastuttavia ja niiden avulla voi tsempata kolleegaa eteenpäin tämän törmätessä haasteisiin IPS työhönvalmentajan monipuolisessa ja laajassa työnkuvassa. ”Niin paljon erilaista, mutta asiakkaan kannalta tarpeellista osaamista löytyy kummastakin organisaatiosta. TE-puolen osaaminen on hyvin tärkeää tässä työssä. Ja sitä osaamista minulla HUS puolen valmentajana on vähemmän.” kertoo Susanna. ”

Tärkein yhteistyökumppani on Susanna, jolla on kokemusta kohderyhmästämme ja
jonka kanssa voi jakaa asiakastapauksia
. Yhteistyö HUS psykiatrian hoitotiimin kanssa auttaa työhönvalmentajan työssä myös paljon, koska voi keskustella asiakkaan tilanteesta ja saada näin lisää infoa kunkin asiakkaan työllistymisen eteenpäin viemiseksi” Liisa täydentää. Hän jatkaa heti samaan hengenvetoon, että hänen työntekoa on lisäksi mahdollistanut ja helpottanut se, että on saanut lainata työhuonetta Myyrmäen psykoosipoliklinikalta. ”Aivan mahtavaa joustavuutta ja avuliaisuutta. Myös Myyrmäen klinikan sihteereille erityiskiitos hyvästä palvelusta eri tilanteissa. Toimii!

Jokaisen tiiminjäsenen työpanos edistää henkilön työllistymistä

Vaikka molemmat pitävät työnsä monipuolisuudesta kertovat Liisa ja Susanna pohtivansa paljon IPS-työhönvalmentajan roolin laajuutta. Rooli on ajoittain haastava kohdentaa eikä yhteistyön kaikki muodot ole vielä näyttäytyneet. Ikinä ei voi olla liikaa yhteistyötä ja helposti urautuu yksin puurtamiseen, toteavat molemmat. ”Onko meillä siinä kuitenkin vielä ymmärtämistä, että me työhönvalmentajat emme ole erillisiä?”, miettii Liisa. Susanna jatkaa ”On työnhakijan edun mukaista, että kaikki teemme yhteistyötä. On ollut valtavan hyödyllistä osallistua hoitoneuvotteluihin. Siellä tapaa yhdessä niin hoitajaa kuin lääkäriä ja esim. mahdollista asumisyksikön edustajaa. He kaikki vaikuttavat työhönvalmennukseen.” Liisan vielä täydentäessä: ”Puhallamme kaikki yhteen hiileen. Teemme kaikki sen saman eteen työtä. Henkilön työllistyminen on meidän yhteisen ponnistuksen lopputulos.”

Sekä Susanna että Liisa pitävät yhteistyön edelleen kehittämistä erittäin tärkeänä. Molemmat toivovat voivansa kehittää yhteistyötään niin hoitotiimin kanssa kuin hankkeen organisaatioiden tiimien välillä. ”Kahden eri organisaation toimintatapojen hiominen yhteiseksi IPS-työtavaksi vaatii paljon neuvottelutaitoja, auki puhumista ja kehittämistä.” toteaa Susanna.

Tärkeänä tulevaisuudessa sekä Liisa että Susanna näkevät myös sen, että organisaatioissa laajemmin tunnistetaan työllistyminen osana asiakkaan arkea ja toipumista. ”Kaikki mukana olevat varmaan ymmärtävät, miten paljon toimenpiteitä ja tukea työllistymisen onnistuminen vaatii, mutta kuinka moni ulkopuolinen ymmärtää oikeasti esim. sen, kuinka merkittäviä pienetkin onnistumiset voivat olla yksittäiselle asiakkaalle?” miettii Liisa.

”Työhönvalmentajan matkassa”-juttusarjassa voit seurata työhönvalmentajiemme kokemuksia työarjestaan.