Uusimmat artikkelit

23.9.2022
Tulevaisuuden JobCenter Joesuussa? Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos järjestää IPS-kehittämishankkeen aikana opintomatkoja käynnissä olevien alueellisten IPS-kokeilujen… Lue lisää
9.9.2022
Työhönvalmennuksen vaellus Työhönvalmennus on kuin vaellus tunturierämaassa: lähdetään seikkailuun, löydetään selkeitä polkuja, kiivetään vastamäkeen, vedetään… Lue lisää
12.8.2022
IPS-laatuarviointiin osallistuminen lisäsi arvostusta omaa työtä kohtaan  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa… Lue lisää
30.6.2022
IPS-Sijoita ja Valmenna! -toimintamallin integraatio psykiatriseen kuntoutukseen IPS-toimintamallin käyttöönottoa psykiatrisessa kuntoutuksessa ja juurtumista osaksi palveluvalikkoa… Lue lisää
16.6.2022
MILJOONIEN SYY INTEGROIDA TYÖLLISTYMISEN TUKI OSAKSI PSYKIATRISTA KUNTOUTUSTA Kuvittele, että sairastut psykoosiin. Sairauden tuoman kivun,… Lue lisää
Blogi

MILJOONIEN SYY INTEGROIDA TYÖLLISTYMISEN TUKI OSAKSI PSYKIATRISTA KUNTOUTUSTA

Kuvittele, että sairastut psykoosiin. Sairauden tuoman kivun, kärsimyksen ja pelon lisäksi toteat, että joudut luopumaan opinnoistasi, uratavoitteistasi ja elintasotoiveistasi. Tulevaisuutesi ja taloutesi ovat 90 % todennäköisyydellä yhteiskunnan tukien varassa. Tienaat elinkaarellasi n. 270 000 €.

Kuvittele nyt, että sairastuttuasi saisit heti tietää, että psykoosiin sairastuminen ei ole este työnteolle. Saisit juuri sinulle sopivaa tukea löytää mielekäs ansiotyö avoimilta työmarkkinoilta. Jo vain kuulumalla alimpaan neljännekseen palkansaajista, tulosi elinkaarella voisivat olla 720 000 €.

Hallitus on linjannut, että työllisyyden edistäminen on keskeinen keino vahvistaa julkista taloutta. Valtiontalouden tarkastusviraston raportin (2020) mukaan yhden työllistyvän henkilön voi odottaa vahvistavan julkista taloutta n. 25 000 € vuodessa. Skitsofrenia aiheuttaa inhimillisen kärsimyksen lisäksi vuosittain yhteiskunnalle valtavia kustannuksia. Skitsofrenian Käypähoitosuosituksessa mainitaan, että näitä kumpaakin voi hallita tukemalla työllistymistä. Psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen vastuu työllisyyden edistämisessä hahmottuu tätä kautta.

IPS – Sijoita ja Valmenna! -kehittämishanke on osa Sanna Marinin hallitusohjelmaan perustuvan Kansallisen Mielenterveysstrategian työelämään kuntouttavien palveluiden uudistuksen toimeenpanoa. IPS-työhönvalmennus on tuloksekas ja kustannustehokas tuetun työllistymisen toimintamalli, jonka tehokkuus perustuu siihen, että työhönvalmennus integroidaan osaksi psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta.

HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston yhteisen IPS-hankkeen kautta on nyt työllistynyt 105 henkilöä. Mikäli onnistumme tukemaan näitä henkilöitä myös pysymään työssä voi hankkeemme Valtiontalouden tarkastusviraston laskelmia katsoen, vahvistaa julkista taloutta jopa 2 miljoonalla eurolla.

IPS-työhönvalmennus tulee integroida osaksi psykiatrista kuntoutusta, sillä sen hyödyt ovat sekä inhimillisiä että kansantaloudellisia. IPS-työhönvalmennuksen onnistunut integraatio avaa miljoonan mahdollisuuden yksilölle ja monen miljoonan mahdollisuuden yhteiskunnalle.

IPS-työhönvalmennuksen tulee olla psykiatrisen kuntoutuksen nykypäivää!
Tove Lassenius
Projektipäällikkö IPS-Sijoita ja valmenna!-hanke

Lähteet:
Raivio, H. & Appelqvist-Schmidlechner, K. (2020) IPS – Sijoita ja Valmenna! -kehittämishankeohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:12. (viitattu 25.05.2022) Saatavilla internetissä:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162215/STM_2020_12.pdf

Skitsofrenia. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 (viitattu 25.05.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020. Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset. K 21/2020 VP. (viitattu: 25.05.2022) Saatavilla internetissä:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_21+2020.pdf