Uusimmat artikkelit

21.1.2022
Tukea löytää sopiva reitti ja sopiva tasapaino Hanna aloitti työt henkilökohtaisena avustajana syyskuussa -21. Idea… Lue lisää
19.1.2022
MONIAMMATILLISUUTTA METSÄSTÄMÄSSÄ, RAJAPINTOJA RAKENTAMASSA Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa asiakkaat on kohdattava kokonaisvaltaisesti. Asiakkaat ovat hoidossa sairauksien ja… Lue lisää
17.1.2022
Etuuksien saajasta verojen maksajaksi – palveluiden pirstaleisuus tulevaisuuden soten haasteena Vakaviin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden… Lue lisää
14.1.2022
Toimijuuden tukemista sekä roolien ja palveluiden räätälöintiä TE-toimiston IPS-työhönvalmentajana Työskentelen IPS-työhönvalmentajana sekä valmennuksessani olevien henkilöiden… Lue lisää
22.12.2021
IPS-TYÖHÖNVALMENNUKSELLA ON SAAVUTETTU ERINOMAISIA TULOKSIA HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston IPS-aluepilotissa on yhdeksän ensimmäisen kuukauden… Lue lisää
Blogi

Oikeat toimenpiteet ovat vääriä elleivät ne ole myös oikea-aikaisia

Tomi Alatalo

Kun ihminen lähtee monen vuoden tauon jälkeen kohti työelämää IPS-työhönvalmennuksen tuella, on jaksamiseen, stressin sietoon ja onnistumiseen liittyen monia riskejä. ”Työn sujumisen onnistumisen varmistamiseksi on välttämätöntä, että on olemassa hyvä suunnitelma ja varaventtiili, että saa tarvitsemaansa monipuolista tukea.”, sanoo Tomi Alatalo (kauppatieteiden maisteri, HUS Psykiatrian koemusasiantuntija ja asiakasraadin jäsen). IPS-aluepilotissa Tomi on Seuranta- ja ohjausryhmän jäsen sekä tiivisti mukana aluepilotin kehittämisryhmissä tuoden kokemusasiantuntijan näkökulmaa vahvasti jo kehittämisvaiheessa.

IPS-työhönvalmennus on osa laajaa kuntoutussuunnitelmaa

IPS- toimintamallin laatukriteerien mukaan työhönvalmentajat tekevät tiivistä, moniammatillista yhteistyötä sekä hoitotyöntekijöiden että muun verkoston kanssa. IPS-työhönvalmentajan fokuksen tulisi kuitenkin pysyä napakasti työelämään suuntaavassa toiminnassa. Tutkimusten mukaan IPS-työhönvalmennus toimii parhaiten, kun se on räätälöity yksilön tarpeiden, osaamisen ja mielenkiinnon mukaan. Jotta edellä mainitut seikat ja Tomin alleviivaama tarve toteutuvat, on vastuiden ja roolien jakauduttava selkeästi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että IPS-työhönvalmennus tarvittaessa on yksi osa laajempaa kuntoutussuunnitelmaa. Tomi painottaa, että IPS-työhönvalmennukseen lähdettäessä tulisi kuntoutussuunnitelmaan kirjata itse IPS-työhönvalmennuksen lisäksi myös muut, IPS-työhönvalmennusta tukevat kuntoutusmuodot. ”Monella esimerkiksi liikunta voisi tukea työssäjaksamista. Olisiko poliklinikan kautta mahdollisuus osallistua liikuntaryhmään?” Tomi pohtii. Työn aloittaminen ja työssä eteneminen saattavat hetkellisesti johtaa voimavarojen hupenemiseen monestakin syystä. ”On tiedostettava riskit ja tunnistettava varomerkit voinnin huononemisesta kuten esimerkiksi unirytmin horjuminen. On myös tiedostettava, että esimerkiksi uuden työn oppiminen saattaa viedä jonkin aikaa.” Tomi pohtii. Hän toteaa, että IPS-työhönvalmentajan ja moniammatillisen tiimin yhteistyö on tässä todella tärkeässä asemassa. Mikäli työhönvalmennus osoittautuisi vääräaikaiseksi, on myös oltava varasuunnitelma. ”On voitava hakea vauhtia toista kautta, mikäli homma ei toimi”, sanoo Tomi. ”Ellei työhönvalmennus ollutkaan oikea-aikaista saattavat poliklinikan ryhmät, Klubitalot tai erilaiset osaamista kartuttavat kurssit, tarjota juuri sitä, mitä ihminen juuri sillä hetkellä tarvitsee.” Tomi jatkaa.

Vertaistuesta voi saada paljon tukea

IPS-työhönvalmentaja kulkee tiiviisti valmennettavan henkilön rinnalla tukena. Haasteisiin hän pyrkii tarttumaan nopeasti. Työhönvalmentaja ei kuitenkaan itse tee hoitotyötä tai tarjoa sosiaalisia taitoja harjoittavaa kuntoutusta. Hän pyrkii toimimaan aktiivisena linkkinä työelämän ja hoito-/kuntoutustiimin välillä. IPS-työhönvalmentaja ei myöskään korvaa vertaistukea. ”Monia mietityttää työssä jaksaminen, kuinka monta tuntia viikossa uskaltaa tehdä töitä, sosiaaliset tilanteet uudessa työssä ja myös se, kertoako vai ei ja jos niin, miten IPS-työhönvalmentajan mukanaolosta työpaikalla.” Tomi kertoo. ”Vertaistuki on tässä todella tärkeää monelle.” hän toteaa.

Tomi kehittää kolmen työhönvalmentajan kanssa HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston IPS-aluepilotin vertaistukiryhmää. Ryhmän pilotti on käynnissä ja pian on arvioinnin aika. Aluepilotissa on lisäksi tarkoitus kehittää edelleen vertaistoimintaa ja valmennuksessa olevien henkilöiden mahdollisuutta antaa palautetta. Ensisijaisen tärkeää on varmistaa, että tarjolla on laajaa tukea, moniammatillisen tiimin toteuttamana, ”Näin saataisiin tehokkaammin työhönvalmentajien taidot käyttöön työn etsintään ja työn aloittamiseen.” toteaa Tomi.