Uusimmat artikkelit

12.8.2022
IPS-laatuarviointiin osallistuminen lisäsi arvostusta omaa työtä kohtaan  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa… Lue lisää
30.6.2022
IPS-Sijoita ja Valmenna! -toimintamallin integraatio psykiatriseen kuntoutukseen IPS-toimintamallin käyttöönottoa psykiatrisessa kuntoutuksessa ja juurtumista osaksi palveluvalikkoa… Lue lisää
16.6.2022
MILJOONIEN SYY INTEGROIDA TYÖLLISTYMISEN TUKI OSAKSI PSYKIATRISTA KUNTOUTUSTA Kuvittele, että sairastut psykoosiin. Sairauden tuoman kivun,… Lue lisää
12.5.2022
HEI, ON IHAN OK PETTYÄ TYÖHÖN Psykiatrisessa kuntoutuksessa on lähestytty työelämää asteittain sosiaalisen kuntoutuksen, ammatillisen… Lue lisää
29.4.2022
Yksilöllisesti räätälöity verkostoyhteistyö on onnistuneen työhönvalmennuksen perusta IPS työhönvalmennuksessa tavoitteena on löytää ansiotyö avoimilta työmarkkinoilta… Lue lisää
Blogi

IPS-työhönvalmentaja tukee työnantajaa monipuolisesti

Annely Engbusk, Lecator Oy

Lecator Oy:ssa yksikön esihenkilönä toimiva Annely Engbusk kuuli IPS – Sijoita- ja Valmenna! -hankkeesta ensimmäisen kerran, kun IPS-työhönvalmentaja Aino Jalonen otti yhteyttä yritykseen. Lecator Oy tarjoaa yritys- ja majoitussiivousta pääkaupunkiseudulla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Nyt Aino ja Lecator ovat tehneet yhteistyötä keväästä 2021 ja Lecatorin pääkaupunkiseudun toimipisteeseen on työllistynyt Ainon valmennuksessa oleva henkilö. Rekrytoinnin pääpiirteistä sopiminen oli sujuvaa sillä Lecator tarvitsi työntekijöitä ja Ainolla oli tarjolla hyvä työnhakija. Lectorissa esihenkilönä toimiva Annely kertoo uuden työntekijän vastaanottamisen sujuneen jouhevasti, olemassa olevien rutiinien mukaan. IPS-työhönvalmentajan mukanaolo on ollut mutkatonta ja onnistunutta.

Sopivan työn löytyessä jokainen on työkykyinen

Lecatorilla tasavertaisuus ja se, että välittää työstään on tärkeintä. Vaikka Annelylla ei ollut aikaisempaa kokemusta tuetusta työllistymisestä ei IPS-työhönvalmentajan tuella työllistyvän henkilön palkkaaminen tuntunut Annelysta vieraalta ajatukselta. ”Jokaisen on löydettävä itselleen sopiva työ. Hyvä valehtelija on hyvä kirjailija mutta huono pankkiiri.” Annely naurahtaa. Lecatorilla on paljon kokemusta hyvin erilaisista työntekijöistä. ”Tässä uudessa työntekijässä arvostan etenkin hänen avoimuuttaan. Hän kysyy tarvittaessa ja ottaa puheeksi, mikäli kokee haasteita.” Annely kertoo ja jatkaa ”Hänen kielitaitonsa on lisäksi lottovoitto minulle. Hän kykenee tulkkaamaan kollegoilleen ja toimimaan näiden tukena. Minulle tämä on mahdollistanut sen, että olemme onnistuneet parantamaan tiimin työnlaatua.” Muu työyhteisö on kysynyt Annelylta, mitä uuden työntekijän sairaus tarkoittaa. Tästä Annely ei koe muodostuneen ongelmaa. ”Olen sanonut, että se ei vaikuta tähän, että se ei estä häntä tekemästä töitä.” hän toteaa.

Perehdytys on onnistumisen perusta

Annely kertoo, että Lecatorilla perehdytys on lähtökohtaisesti suunniteltu hyvin konkreettiseksi siten, että se sopii kaikille. Uusi työntekijä saa mahdollisuuden oppia rauhassa siten, että hän saa mahdollisuuden myös onnistua työssään. ”Näin toimimme kaikkien kohdalla. Perehdytyksessä emme tehneet paljonkaan muokkauksia. Koeajan lopussa käymme kaikkien kanssa keskustelun.” Annely toteaa.

Tarkka suunnittelu juontaa juurensa tiimin kansainvälisyyteen. ”Väärinymmärrysten riski on kielellisistä syistä suuri. Pyrimme siksi mm. hyvin selkeään puheeseen. Vältämme myös vitsailua perehdytyksessä, jotta ei tapahtuisi epämukavia väärintulkintoja.” Annely kertoo. Lisätukea perehdytykseen voi tuoda se, että siivotaan yhdessä ja otetaan kuvia tavoiteltavista lopputuloksista, siitä miltä tulisi näyttää. Toivoessaan työntekijä voi myös perehdytyksen jälkeen pyytää esihenkilöltä kuvaviestitse kuittausta, että lopputulos on hyvä.

Työn muokkauksesta voi mielellään keskustella IPS-työhönvalmentajan kanssa. ”Arvostan työntekijässä sitä, että hän tekee parhaansa ja kertoo esimerkiksi väsymyksestä ajoissa. Useat ottavat väsymyksen puheeksi myöhäisessä vaiheessa. On helpompi muokata ja tukea kun tietää ajoissa.” Annely sanoo. Siivousalalla yksi tunnettu haaste on se, että työvuorojen kestoa ja työpäivän venymistä voi olla vaikea ennakoida täsmällisesti. Mikäli työntekijän arkeen kuuluu säännöllisiä terveydenhoitoon liittyviä käyntejä, on näille kuitenkin jäätävä aikaa päivällä. Työt on silloin suunniteltava siten, että näiden ja työn yhteensovittamisesta ei koidu lisäkuormitusta. Annely toivoo ennen kaikkea, että työntekijä ottaa tämän ajoissa puheeksi. ”On tärkeä, että työntekijällä on arjessaan mahdollisuus palautua.” hän toteaa.

IPS-työhönvalmentajan tukee myös työnantajaa

Koeaika on sekä työnantajalle että työntekijälle mahdollisuus tutustua ja kokeilla yhteensopivuutta. Nyt työllistyneen henkilön kohdalla koeaika on loppunut ja jatkosta on sovittu. Aino on yhteisen matkan varrella rohkaissut molempia osapuolia avoimesti kysymään ja kertomaan. Yhteistapaamisia on järjestetty useita ja näiden välissä Aino ja Annely pitävät yhteyttä viestein, mikäli työntekijä näin toivoo. Annely kokee saaneensa vastauksia kaikkeen tarvitsemaansa. ”Hyödyllistä on, että työntekijä, IPS-työhönvalmentaja ja minä olemme alusta asti saaneet puhua avoimesti myös haasteista.” hän kertoo.Työhönvalmentajan hän näkee parhaimmillaan myös suodattavan sitä tietoa, mitä työnantajalla ei tarvitse olla työntekijästään. ”Työnantajan edustajana en pystyisi olemaan puolueeton, mikäli ehkä tietäisin liikaa työntekijän yksityiselämästä. En silloin myöskään osaisi auttaa.”

Annely näkee työnantajan hyödyt IPS-työhönvalmennuksesta ensisijaisesti siinä, että tämä tuo työnantajalle monipuolisesti tärkeää tietoa, lisää molemminpuolista ymmärrystä ja mahdollistaa vastavuoroisen keskustelun. ”On hyvä tietää työntekijän työntekoon ja työkykyyn vaikuttavista seikoista. Olisi ikävää yllättyä jostakin, johon olisi pystyn puuttumaan ja jossa olisi voinut auttaa.” Annely sanoo. ”Ratkaisevaa on loppupeleissä se, onko työ sinulle sopivaa ja miten suhtaudut työhön. Jokainen voi onnistua, kun sopiva työ löytyy ja kun tekee parhaansa.” hän toteaa.