Uusimmat artikkelit

21.1.2022
Tukea löytää sopiva reitti ja sopiva tasapaino Hanna aloitti työt henkilökohtaisena avustajana syyskuussa -21. Idea… Lue lisää
19.1.2022
MONIAMMATILLISUUTTA METSÄSTÄMÄSSÄ, RAJAPINTOJA RAKENTAMASSA Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa asiakkaat on kohdattava kokonaisvaltaisesti. Asiakkaat ovat hoidossa sairauksien ja… Lue lisää
17.1.2022
Etuuksien saajasta verojen maksajaksi – palveluiden pirstaleisuus tulevaisuuden soten haasteena Vakaviin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden… Lue lisää
14.1.2022
Toimijuuden tukemista sekä roolien ja palveluiden räätälöintiä TE-toimiston IPS-työhönvalmentajana Työskentelen IPS-työhönvalmentajana sekä valmennuksessani olevien henkilöiden… Lue lisää
22.12.2021
IPS-TYÖHÖNVALMENNUKSELLA ON SAAVUTETTU ERINOMAISIA TULOKSIA HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston IPS-aluepilotissa on yhdeksän ensimmäisen kuukauden… Lue lisää
Blogi

IPS-TYÖHÖNVALMENNUKSELLA ON SAAVUTETTU ERINOMAISIA TULOKSIA

HUS Psykiatrian ja Uudenmaan TE-toimiston IPS-aluepilotissa on yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana käynnistetty 150 työhönvalmennusta ja niistä 50 on jo johtanut työllistymiseen.

Aluepilotin tulokset ja tähänastiset kokemukset osoittavat ennen kaikkea sen, että IPS-toimintamallin käyttöönotto asettaa meidät kaikki muutoksen äärelle.

HUS Psykiatria ja Uudenmaan TE-toimisto ovat halullaan lähteä hankkeeseen yhteistyökumppaneiksi osoittaneet kiinnostuksensa luoda uusia työllistymisen mahdollisuuksia. Nykyisten työllistymisen tukien haasteena on tuen riittämättömyys, sen kohdentuminen väärin sekä tiedon pirstaleisuus. Mielenterveyden häiriöihin sairastunut henkilö tarvitsee työllistyessään laajaa tukea onnistuakseen. IPS-työhönvalmentaja kokoaa
ennennäkemättömän laajan verkoston, totesi Kirsi blogissaan. Oikeanlaisen kokonaisuuden räätälöiminen vaatii koordinaatiota ja yhteistyötä. Työllistyminen on lopulta koko verkoston yhteisen työpanoksen tulos, jossa kaikkien on puhallettava yhteen hiileen, painottavat puolestaan työhönvalmentajat Susanne ja Liisa blogissaan. IPS-tiiminvetäjät pohtivat blogissaan sitä, miten IPS-työhönvalmentajan työtä ymmärretään laajemmin organisaatiossa ja miten työhönvalmentajat saadaan tiiviiksi osaksi moniammatillisia tiimejä.

Tähänastiset tulokset viittaavat siihen, että IPS-toimintamalli toimii. IPS-työhönvalmentaja on psykiatrisen kuntoutuksen ja työllisyyspalveluiden välinen, aiemmin puuttunut linkki. Hän sovittaa yhteen työntekijän motivaation ja osaamisen työnantajan tarpeen kanssa. Pilotin aikana on huomattu, että on paljon työnantajia, jotka ovat valmiita palkkaamaan IPS-työhönvalmentajan tuella työllistyvän henkilön. Ennen kaikkea tulokset kuitenkin osoittavat sen, että on valtava määrä henkilöitä, jotka haluavat tehdä työtä ja pystyvätkin tähän, mutta jotka tarvitsevat ja odottavat oikeanlaista tukea. Tästä voit lukea enemmän Hannan blogissa. Heille on varmistettava yhdenvertainen mahdollisuus päästä työelämään!

IPS-hankkeen työhönvalmennukseen voi ohjautua HUS Psykiatrian psykoosipoliklinikoiden kautta. Työhönvalmennuksen toteuttaa nimetty HUS Psykiatrian tai Uudenmaan TE-toimiston työhönvalmentaja.

Kiitos kaikille teille yhteistyötahoille, jotka olette mahdollistaneet hankkeen onnistumisen! Vuonna 2022 teemanamme tulee vahvasti olemaan yhteistyön vahvistaminen poliklinikoiden kanssa.

Teemme muutoksen yhdessä!

Tove Lassenius, projektipäällikkö