Uusimmat artikkelit

23.9.2022
Tulevaisuuden JobCenter Joesuussa? Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos järjestää IPS-kehittämishankkeen aikana opintomatkoja käynnissä olevien alueellisten IPS-kokeilujen… Lue lisää
9.9.2022
Työhönvalmennuksen vaellus Työhönvalmennus on kuin vaellus tunturierämaassa: lähdetään seikkailuun, löydetään selkeitä polkuja, kiivetään vastamäkeen, vedetään… Lue lisää
12.8.2022
IPS-laatuarviointiin osallistuminen lisäsi arvostusta omaa työtä kohtaan  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa… Lue lisää
30.6.2022
IPS-Sijoita ja Valmenna! -toimintamallin integraatio psykiatriseen kuntoutukseen IPS-toimintamallin käyttöönottoa psykiatrisessa kuntoutuksessa ja juurtumista osaksi palveluvalikkoa… Lue lisää
16.6.2022
MILJOONIEN SYY INTEGROIDA TYÖLLISTYMISEN TUKI OSAKSI PSYKIATRISTA KUNTOUTUSTA Kuvittele, että sairastut psykoosiin. Sairauden tuoman kivun,… Lue lisää
Blogi

IPS-Sijoita ja Valmenna! -toimintamallin integraatio psykiatriseen kuntoutukseen

IPS-toimintamallin käyttöönottoa psykiatrisessa kuntoutuksessa ja juurtumista osaksi palveluvalikkoa on kevään 2022 aikana työstetty Uudenmaan IPS-kokeilussa monella tapaa. IPS-työhönvalmennuksen sijoittumisesta Uudenmaan organisaatioiden rakenteisiin on laadittu ehdotuksia työryhmässä, jossa on edustus sekä Uudenmaan TE-toimistosta että HUS Psykiatriasta. Poliklinikoilla tapahtuvaa yhteistyötä IPS-työhönvalmentajien ja muun hoitotiimin välillä on puolestaan mallinnettu työpajoissa, joihin on osallistunut laajalti eri ammattikuntien edustajia.  

HYVÄ YHTEISTYÖ

Yhteistyön tärkein tavoite on, että IPS-palveluun ohjautuvalla henkilöllä ja hänen ympärillään toimivilla ammattilaisilla on yhteinen käsitys tavoitteista ja siitä, miten IPS-työhönvalmennus kytkeytyy laajempaan kuntoutussuunnitelmaan. Vähimmäisvaatimuksena on, ettäIPS-valmentaja osallistuu palvelua saavan henkilön hoitokokouksiin viimeistään siinä vaiheessa, kun työhönvalmennus alkaa. Viestinnän tulisi olla ennakoivaa ja tiiviin yhteydenpidon tärkeys korostuu etenkin muutostilanteissa. Näin vältämme päällekkäisyydet ja varmistamme, että kaikilla osapuolilla on ajantasainen tieto käynnissä olevasta työstä.

Vain dialogin ja yhteisten päätösten avulla voimme varmistaa IPS-tuen oikea-aikaisuuden ja kohdentumisen yksilöllisesti. Jouhevalla yhteydenpidolla ja IPS-työhönvalmentajien näkymisellä poliklinikoilla tuemme palvelun kehittymistä edelleen ja sitä, että kaikissa tiimeissä herää konkreettisia tulevaisuuden ideoita sekä yksilö- että ryhmätasolla. Lopullinen tavoite on tietenkin se, että yhä useammalle tarjottaisiin työllistymisen mahdollisuutta.

IPS-OSANA TULEVAISUUDEN ORGANISAATIOTA

IPS-työhönvalmennuksen juurtuminen osaksi organisaatioidemme rakennetta on riippuvainen monesta eri tekijästä. Hyvinvointialueiden rakentuessa tulee mallintumaan monia tapoja järjestää ja tarjota työhönvalmennusta. Huomioitava on, että nykyisellään lainsäädäntö ei suoraan luo kannustimia tarjota laajalti näin räätälöityä palvelua, mutta ei toki myöskään kiellä IPS-toimintamallin mukaista työhönvalmennusta.

Hankkeemme työllistymisen tulokset (41,5%) ylittävät kaikki odotukset.  Asiakaspalautekyselyssämme talvella -22 saivat työhönvalmentajat ja palvelu valtavasti kiitosta. Ilmiselvää on, että IPS-työhönvalmennus toimii. Käyttöönotto ja juurruttaminen ovat kuitenkin hitaita prosesseja, joiden äärellä tulemme tekemään paljon töitä syksyn 2022 aikana. Tavoitteenamme on saada jatkorahoitus kesäkuulle 2023 asti, jotta voimme tehdä kaikkemme sen eteen, että IPS-työhönvalmennusta olisi tulevaisuudessa edelleen tarjolla koko Uudenmaan alueella.

Kiitos kaikille teille, jotka teette tätä muutosta kanssamme ja tuette meitä eteenpäin!