Uusimmat artikkelit

23.9.2022
Tulevaisuuden JobCenter Joesuussa? Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos järjestää IPS-kehittämishankkeen aikana opintomatkoja käynnissä olevien alueellisten IPS-kokeilujen… Lue lisää
9.9.2022
Työhönvalmennuksen vaellus Työhönvalmennus on kuin vaellus tunturierämaassa: lähdetään seikkailuun, löydetään selkeitä polkuja, kiivetään vastamäkeen, vedetään… Lue lisää
12.8.2022
IPS-laatuarviointiin osallistuminen lisäsi arvostusta omaa työtä kohtaan  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa… Lue lisää
30.6.2022
IPS-Sijoita ja Valmenna! -toimintamallin integraatio psykiatriseen kuntoutukseen IPS-toimintamallin käyttöönottoa psykiatrisessa kuntoutuksessa ja juurtumista osaksi palveluvalikkoa… Lue lisää
16.6.2022
MILJOONIEN SYY INTEGROIDA TYÖLLISTYMISEN TUKI OSAKSI PSYKIATRISTA KUNTOUTUSTA Kuvittele, että sairastut psykoosiin. Sairauden tuoman kivun,… Lue lisää
Blogi

IPS-laatuarviointiin osallistuminen lisäsi arvostusta omaa työtä kohtaan 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa alkukesällä -22 laatuarvioinnin IPS-työhönvalmennuksen integraatiosta neljällä HUS psykiatrian poliklinikalla. Laatuarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa, mihin toiminnan kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota. Osana arviointia haastateltiin IPS-työhönvalmentajia, valmennuksessa olevia asiakkaita, heidän läheisiään ja poliklinikan henkilökuntaa mukaan lukien linjojen johtoa.  

Sonja Arokari

Haastattelukysymyksiin vastaaminen pysäytti työhönvalmentajat tarkastelemaan omaa työtään ja siihen vaikuttavia tekijöitä moniulotteisesti. IPS-työhönvalmentajat Sonja ja Aino jakavat kokemuksia yhteisesti alla. 

IPS-työhönvalmentajan työn pohtiminen ääneen tuntui merkitykselliseltä. Meidän työhönvalmentajien kokonaiskäsitys työllistymisen ja työllistämisen mahdollisuuksista ja haasteista on hankkeen aikana muotoutunut varsin laajaksi. Meillä on paljon sanottavaa ja kerrottavaa. Tahdomme, että havaintomme ja näkemyksemme tuovat palvelujärjestelmään jotakin välttämättömän arvokasta. 

Aino Jalonen

IPS-palvelussa päästään parhaaseen tulokseen, kun työhönvalmennus keskustelee luontevasti muiden oleellisten tahojen kanssa: poliklinikoiden, oman taustaorganisaation ja työllistymistä tukevien verkostojen kanssa.  Organisaatiorajat ylittävä yhteistyö tulee kuitenkin vielä vaatimaan paljon aktiivista ja pitkäjänteistä kehittämistä, tahtotilaa sekä rohkeaa heittäytymistä. Asiakkaan näkökulmasta sujuva yhteistyö on oleellista myös muun muassa Kelan, verohallinnon ja työeläkeyhtiöiden kanssa. Ilman toimivaa yhteistyötä kaikkien asiakkaan tilanteen kannalta oleellisten yhteistyötahojen kanssa voi pahimmillaan aiheuttaa asiakkaalle työllistymisen jälkeen pitkäaikaista haittaa, kuten etuuksien takaisinperintää tai uupumista.  

Laatuarviointia olisi voinut jännittää paljonkin etukäteen. Laadukkaan ja luotettavan arvioinnin edistämiseksi osallistuimme haastatteluun rennolla, avoimella ja rehellisellä asenteella. Arvioinnin esiin tuomat kehittämistarpeet ovat erityisen merkityksellisiä nyt, kun IPS-toimintamallia juurrutetaan aktiivisesti ja luodaan pysyvyyttä. 

Hankkeemme saama palaute on ollut pääasiassa positiivista. IPS-työhönvalmennus on mahdollistanut jo hankeaikana toiveikkuuden heräämistä ihmisryhmässä, jolle työelämään pääseminen on aina ollut haastavaa. Oman tarinan ja kokemuksen kertominen ei kuitenkaan ole helppoa stigman vuoksi. Laatuarviointi, kuten myös IPS-hankkeeseen liittyvä arviointitutkimus, mahdollistavat sen, että myös ne henkilöt ja palvelun käyttäjät, jotka eivät halua toimia omalla nimellä saavat mahdollisuuden tuoda kuuluville mielipiteensä valmennuksesta ja sen kehityskohteista.  

Valmentajalle oli arvokasta saada oma ääni kuuluviin ja näyttöön perustuva ammattimainen ote laatuarvioinnin toteutuksessa, kasvatti arvostusta omaa työtä kohtaan. Odotamme innolla laatuarvioinnin tuloksia. 

IPS-laatuarvioinnin raportti valmistuu syksyn -22 aikana ja siitä tiedotetaan hankkeen viestinnässä. Laatuarviointi on IPS-laatukriteereiden mukaisesti säännöllisesti toteutuva. Seuraavan laatuarvioinnin suunnitellaan toteutuvan vielä ennen hankkeen päättymistä.